Landelijke bijeenkomst van de Algemene Waterschapspartij

Wie: leden, jeugdleden en donateurs

Inloop: vanaf 9.45 uur

Locatie: ZOOM

Alle leden ontvangen een e-mail van het secretariaat met programma, alle bijbehorende stukken en een directe zoom link naar de digitale bijeenkomst.  

Informatie & aanmelden als lid:  secretaris@algemenewaterschapspartij.nl

 

AGENDA

10h00 Welkom

10h05 De Omgevingswet

Wim Tijssen is expert in de Omgevingswet. Tegen de achtergrond van het nieuwe ‘één loket’ uitgangspunt laat Tijssen ons zien wat deze nieuwe manier van denken, kijken en werken via de Omgevingswet betekent voor waterschappen, provincies en gemeenten als één overheid.

11h10 Algemene Ledenvergadering

12h30 Rondvraag en Sluiting

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. De AWP wil voortvarend aan de...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...