Fokke van Zeijl interim-voorzitter AWP

18 juni 2022Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar is voor een tweede termijn als voorzitter van de AWP. Fokke zal het hoofdbestuur van de AWP leiden, totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.

De AWP heeft ook de bestuurstermijn van Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP en politiek woordvoerder, verlengd tot de eerste ALV ná de verkiezingen in 2023. De ALV stemde ook in met het verkiezingsprogramma ‘Alles is Water’, onder eindredactie van Hans Middendorp.

Glenny Davidse is ook teruggetreden als lid van het hoofdbestuur van de AWP. Tegelijkertijd zijn Harry van Den Dool en Joas van den Berg toegetreden als aspirant-bestuursleden. Zij zullen in de komende maanden meedraaien in het hoofdbestuur.

Ron van Megen (links) en Fokke van Zeijl  (foto: Hans Middendorp)

 

AWP regionale partij voor waterschappen en provincies

Fokke van Zeijl memoreerde dat Ron van Megen de AWP zorgvuldig door het proces heeft geleid om de AWP te verbreden tot een regionale partij voor waterschappen en provincies. “De AWP is opgericht in een tijd waarin de landelijke politiek de waterschappen wilde opheffen. Inmiddels staat de rol van de waterschappen niet meer ter discussie. Wel is het zo dat de Omgevingswet, die 1 januari 2023 ingaat, extra belang geeft aan de rol van de provincies. Om het belang van water, klimaat en natuur goed voor het voetlicht te krijgen, is het essentieel dat de AWP nu volwassen wordt en de vleugels uitslaat naar de provincie,” zei Fokke van Zeijl.

In de afgelopen periode waarin Ron van Megen voorzitter was, heeft AWP stevig bijgedragen aan de herziening van het waterschapsbelastingstelsel. De AWP heeft de schamele bijdrage van het bedrijfsleven voor het waterbeheer op de agenda gezet. Ook heeft de AWP met regelmaat de dominante positie van de geborgde zetels voor boeren, bedrijven en terreinbeheerders in het waterschapsbestuur aan de kaak gesteld. Recent heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om die positie in te perken. Ten derde heeft de AWP gelobbied voor partijfinanciering voor politieke partijen, die niet in de Tweede of Eerste Kamer zijn vertegenwoordigd. Waterschapspartijen hebben bovendien een heel andere positie dan gemeentelijke lokale partijen. In verschillende waterschappen heeft de AWP moties ingebracht om hier verandering in te brengen.

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...