Algemene Waterschapspartij wil studenten op de lijst

AWP zoekt actief naar jonge watermanagers en ingenieurs voor waterpolitiek

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is actief op zoek naar jonge kandidaat-bestuurders voor de 21 waterschappen in Nederland. De partij heeft de voor de komende verkiezingen in maart al vijf nieuwe, twintigers geworven, maar zet de zoektocht onverminderd voort. “We willen jonge waterprofessionals klaarstomen voor een plek op de kieslijst in 2023”, legt AWP-voorzitter Ron van Megen uit. De partij doet aan de waterschapsverkiezingen mee onder de naam AWP niet politiek wel deskundig.

De waterschapspartij blijft de komende tijd actief werven op hogescholen en universiteiten. De wervingscampagne voor jong bestuurstalent hoopt zo mee te profiteren van de publieke aandacht die de waterschappen krijgen in aanloop naar de verkiezingen. De AWP spreekt studenten aan via sociale media, de nieuwsbrieven van wateropleidingen en in persoonlijke ontmoetingen.

Klaarstomen

Afgelopen zomer wist de partij zo al een vijftal jonge waterprofessionals te interesseren voor een rol in het waterschapsbestuur. De studenten zijn afkomstig van de TU Delft, de WUR in Wageningen en verschillende hogescholen met opleidingen watermanagement en civiele techniek. De vijf twintigers zijn te vinden op AWP-kandidatenlijsten van vijf verschillende waterschappen. De waterschapspartij ziet ze niet alleen als waterexperts. “Deze jongvolwassenen moeten, wat ons betreft, ook dienen als rolmodel voor andere generatiegenoten in watermanagement”, legt Van Megen uit.

De nieuwe belangstellenden die dat aantrekt, moeten nog even geduld hebben voor ze aan de bestuurstafels kunnen aanschuiven. De definitieve kieslijsten voor de aanstaande verkiezingen zijn al vastgesteld. De AWP wil nieuwe kandidaten binnenshuis een ervaringsplaats bieden om ze klaar te stomen voor een bestuursfunctie na de verkiezingen in 2023. “Dat pakken we graag heel gedegen aan”, zegt Van Megen. “De nieuwe kandidaten gaan in een  meester-gezel model aan het werk. De gezellen doen in de coulissen van de waterschapspolitiek bestuurservaring op. Ze werken, samen met een  zittende AWP-waterschapsbestuurder, mee aan het voorbereiden van commissievergaderingen. Voor waterprofessionals is dat een boeiende ervaringsplaats waarin ze niet alleen veel met techniek te maken krijgen, maar ook met bestuur en besluitvormingsprocessen.”

Materiedeskundigheid

Daar staat tegenover dat de jonge waterprofessionals op hun beurt veel materiedeskundigheid meenemen. “Van cruciaal belang voor de AWP”, zegt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp. “Bestuurlijke ervaring zonder waterdeskundigheid vinden wij voor een goed bestuurder onvoldoende. Bij de waterschappen heb je volgens de AWP-filosofie een langetermijnvisie nodig, oog voor techniek en inhoudelijke kennis van alles wat met water te maken heeft.”

Het werven van de jonge kandidaten gebeurt onder studenten van alle voor het waterschapswerk relevante studierichtingen. AWP wil, door jonge professionals aan te trekken, haar deskundigheid borgen voor de toekomst. “Goede professionals zijn overal schaars” weet Middendorp. “Daar moeten ook wij rekening mee houden. We willen daarom nu al een flinke talentenpool aanleggen. Daar kunnen we straks goede bestuurskandidaten uit putten die zich kunnen bogen op technische, financiële en bestuurlijke kennis en ervaring.”

Waterveiligheid

De jonge aspirant bestuurders staan straks voor grote opgaven, onderstreept Van Megen. “Denk bijvoorbeeld aan het meebeslissen over een masterplan waterveiligheid. Zo’n plan moet er snel komen om onze dijken en waterwerken klaar te maken voor de verwachte zeespiegelstijging. Of denk aan alle plannen die dienen om de droogte en de hevige regenbuien met wateroverlast aan te pakken. Afgelopen jaar hebben we daar al het nodige van meegekregen. Komende jaren zullen deze problemen niet minder worden. Er zijn veel waterbelangen die we eerlijk en goed moeten managen, in de stad, buitengebied en de natuur.”

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...