AWP daagt tegenkandidaten uit tot debat over uitbreiding kernreactor Petten

15 feb. 2019 – “De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door thema’s als het klimaatakkoord en het kinderpardon.” Dat zegt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

De AWP probeert nu om de grote waterschapsthema’s van de komende verkiezingen middels een lied op de radar van de kiezer te krijgen. “Muziek maakt complexe onderwerpen licht en toegankelijk.” De AWP heeft de belangrijkste waterschapsthema’s muzikaal ingelijst en daagt nu tegenkandidaten uit om met AWP-lijsttrekkers op lokale radio- en televisiezenders in debat te gaan over die onderwerpen.

Dit artikel is verschenen in het Schager Weekblad

Kernreactor gebruikt veel koelwater uit de omgeving

Peter Vonk

Een van de onderwerpen waar lijsttrekker Peter Vonk (lijst 8) van AWP-afdeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) graag over in debat wil, is de veiligheid rondom de kernreactor in het Noordhollandse Petten. De faciliteit produceert onder meer radio-isotopen voor onderzoek naar en de behandeling van kanker. Er is sprake van dat de installaties worden uitgebreid.

De AWP steunt die uitbreiding, maar eist harde garanties voor de veiligheid, legt Vonk uit: “Bij een kernreactor is koeling nodig. Het koelwater haalt de reactor uit het oppervlakte water van HHNK. Het wordt ver in zee geloosd. De AWP eist dat er bij een eventuele uitbreiding garanties worden afgegeven dat er bij een lekkage geen radioactieve stof in het oppervlaktewater terecht kan komen. Daar komt nog bij dat er ook tijdens een droge zomer genoeg water moet zijn. Een kernreactor leg je immers niet even acuut stil. Er moeten dus goede afspraken komen wat te doen bij een watertekort.”

Kerncentrale in Engeland (foto: Pixabay)

Regionale waterthema’s

Maar het AWP-verkiezingslied stipt nog tal van andere grote thema’s aan. Het gaat over verschillende actuele onderwerpen, van waterveiligheid tot milieuthema’s als fosfaten, invasieve exoten, muskusratten en klimaatadaptatie. Wat de Algemene Waterschapspartij AWP betreft, moeten de openbare debatten in aanloop naar de verkiezingen nadrukkelijk ook over ‘kleinere’ onderwerpen gaan. “Hyperlokale onderwerpen als het al dan niet aanstellen van een muskusrattenvanger of het aanleggen van natuurgebied voor de opslag van water moeten ook onderwerp zijn van publiek debat”, vindt Van Megen. “Daar is ook een mooie taak weggelegd voor de regiojournalistiek”, voegt Middendorp toe. “Het zijn onderwerpen die de lokale doelgroepen persoonlijk raken, boeren, huishoudens en ondernemers. Het zijn aansprekende regionale verhalen, maar hoeveel mensen weten überhaupt dat waterschappen hier beslissingen over nemen?”

De AWP hoopt daarom dat vooral de regionale journalistiek in aanloop naar de verkiezingen veel aandacht vestigt op lokale waterschapsthema’s. “We hopen dat kandidaatbestuurders door lokale RTV-zenders worden uitgedaagd om live de degens te kruisen met elkaar”, zegt Middendorp daarover. “Waterschapsbestuurders moeten niet alleen goede bestuurders zijn. Ze moeten ook beschikken over veel kennis van waterbeheer. Laat ze die materiedeskundigheid maar eens etaleren. Stel ze op de proef.”

AWP voorzitter Ron van Megen (l) en vicevoorzitter Hans Middendorp  (foto: Snappy)

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. De AWP wil voortvarend aan de...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...