Meer stemmen en meer nieuwe leden voor de Algemene Waterschapspartij

Zetelwinst AWP blijft uit door hogere opkomst

26 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij (AWP) is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van afgelopen woensdag gegroeid in ledenaantal. Ook heeft de partij meer stemmen binnengehaald dan vier jaar geleden. Toch heeft de AWP landelijk zes zetels ingeleverd. De AWP wil de waterschapsverkiezingen graag uit de schaduw van de landelijke politiek halen. AWP-bestuurders Van Megen en Middendorp pleiten daarom voor ontvlechting van regionale en landelijke politiek bij de volgende waterschapsverkiezingen.

Stemmen tellen in Bathmen op 21 maart ’s nachts (foto met toestemming van het stembureau)

Hoge opkomst

De Algemene Waterschapspartij heeft de hoge opkomst van 50,5% bij de waterschapsverkiezingen helaas niet kunnen omzetten in zetelwinst voor de eigen partij. De AWP viel terug van 29 naar 23 zetels. “Landelijke thema’s als de energienota en de pensioenen hebben de waterschapsverkiezingen overschaduwd,” zegt AWP-voorzitter Ron van Megen. Hij verklaart de uitgebleven zetelwinst uit het feit dat kiezers sterk neigen om hun stem voor het waterschapsbestuur gewoontegetrouw aan de politieke partij te geven die ze ook voor de provinciale staten kiezen.

Onafhankelijk

“De kiezer heeft het belang van het werk van de waterschappen nog niet goed op het netvlies. Ze weten niet goed wat waterschappen doen en wat er te kiezen valt. De kiezer is bovendien nog relatief onbekend met de waterschapspartijen zoals de AWP. Dit terwijl het volgens ons een fundamentele keuze is om op een onafhankelijke waterschapspartij te stemmen, juist omdat de landelijke politieke partijen weinig toevoegen aan het openbaar debat over het bestuur van een waterschap.”

De AWP-slogan ‘niet politiek wel deskundig’ trekt wel nieuwe kiezers aan. “Kiezers die waterbeleid in handen van deskundigen willen zien vooral”, zegt de AWP-voorman. “Maar we hebben die stemmen niet kunnen omzetten in zetels.”

Meer stemmen, minder zetels

Afgelopen waterschapsverkiezingen zijn er meer mensen dan ooit naar de stembus gegaan. De AWP heeft van die hogere opkomst niet geprofiteerd. De partij heeft weliswaar het absolute aantal stemmen op haar kandidaten met gemiddeld 14 procent zien toenemen, maar de verschillen waren groot per waterschap. In verschillende waterschappen werd nét naast een restzetel gegrepen en de AWP heeft nergens zetelwinst geboekt. “We moeten daarom als Algemene Waterschapspartij de komende vier jaar heel hard werken om de grote waterthema’s bij de burger onder de aandacht te brengen.”

“Deels zijn we daar al in geslaagd”, zegt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp. Hij heeft tijdens de campagne gemerkt dat er onder de kiezers veel meer sprake is van ‘waterbewustzijn’ dan vier jaar geleden. “Dat blijkt ook uit het intensieve gebruik van de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen. De waterschapsverkiezingen worden door ruim de helft van de kiezers nu wel serieus genomen. Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar.”

Waterschapspolitiek uit de schaduw van de landelijke politiek

Daarom vinden de beide AWP-voormannen dat de waterschapsverkiezingen om een constitutionele ‘upgrade’ vragen. Middendorp pleit voor een betere ontvlechting van regionale en landelijke politiek. “De waterschapsverkiezingen zijn wellicht beter te combineren met de gemeenteraadsverkiezingen.” Daardoor komt volgens Middendorp de focus veel meer op de lokale en de regionale politiek. “Dan hoeven de bestuurskandidaten voor de waterschappen niet meer in de schaduw van grote landelijke politieke thema’s campagne te voeren. Bovendien zijn waterschappen en gemeenten in de Grondwet al gelijkwaardig en vallen ze beiden onder het toezicht van de provincies.”

De AWP is zes van haar 29 zetels bij de Nederlandse waterschappen kwijtgeraakt. Ze is daarmee gezakt van vijfde partij in de waterschapsbesturen gezakt naar de zevende plaats. Met 437.221 stemmen heeft de AWP wel 14 procent meer stemmen gekregen dan bij de vorige verkiezingen. In de laatste twee weken voor de verkiezingen groeide het ledenaantal van AWP met 7,5 procent.

Overzicht van zetels en stemmen voor AWP bij de Nederlandse waterschappen. In 2019 nam AWP bij 19 van de 21 waterschappen deel aan de verkiezingen.

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. We krijgen steeds vaker te ma...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...