Waterschappen op de bres voor klimaat voor een water-robuust Nederland

07 apr 2017 – Drie oud-Statenleden uit Zeeland draaien nog eens de grijze plaat dat de waterschappen moeten verdwijnen. Water Natuurlijk (WN) en de Algemene Waterschapspartij (AWP) benadrukken juist de huidige positieve samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincies.

Verlos ons van de structuurdiscussie!

Voor burgers is er maar één overheid. Discussies over  de structuur van het openbaar bestuur in Nederland spelen allang geen rol meer. Want wie praat er nog over de Landsdelen van minister Plasterk? Het gaat om het maatschappelijk doel en dan zijn structuurdiscussies zó 20e-eeuws! Wat telt is wat waterschappen, gemeenten en provincies samen met burgers en bedrijven voor elkaar krijgen.

Specifiek voor waterschappen geldt, dat ze uit welbegrepen eigenbelang voorop lopen bij het remmen van de klimaatverandering met ambitieuze doelen om in 2025 evenveel energie te produceren als ze verbruiken en met heel veel projecten om het watersysteem aan te passen aan toenemende hoosbuien én extreme droogte. Het ritselt van de ‘green deals’ en ‘blue deals’ met boeren, ondernemers, burgergroepen enerzijds en overheden anderzijds om het watersysteem en de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.

Hoog water langs de rivier (foto: Pixabay)

Opkomst waterschapsverkiezingen hoger dan bij Europese verkiezingen

De drie oud-Statenleden vinden de waterschappen archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en weinig populariteit onder de bevolking. Wij vinden dit achterhaalde argumenten.

Het mag dan zo zijn dat er in de jaren ’50 nog duizenden waterschapjes waren, inmiddels zijn er nog 21 grote waterschappen die tegen lage maatschappelijke kosten de essentiële watertaken in onze moderne samenleving vervullen. Het aantal raadsleden per waterschap is teruggebracht naar dertig zetels. Deze gekozen vertegenwoordigers ontvangen geen salaris maar een onkostenvergoeding. Kortom, democratie op een koopje!

Ook de bekendheid van de waterschappen neemt juist toe. De opkomst bij de laatste waterschapsverkiezingen was landelijk 44 procent, en in Fryslân zelfs meer dan 50 procent!  Vergelijk dat met de opkomst voor de Europese verkiezingen in Nederland, die is sinds 1994 steeds lager geweest dan 40 procent. Burgers beseffen juist heel goed dat keuzes bij waterschappen er toe doen voor hun toekomst.  Ook een populaire TV-serie “Als de dijken breken” heeft het belang van goed waterbeheer weer eens onder de aandacht gebracht.

‘Vervuiler betaalt’ geldt nog niet bij de waterschappen

Is er dan niets dat bij waterschappen beter kan? Zeker wel!  De AWP en WN hebben twee belangrijke wensen: geborgde zetels voor boeren, bedrijven en natuur zijn inderdaad een relict uit vroeger tijden. Voor het eerst lijkt er – mede met behulp van de partijen van deze drie heren: D66, GroenLinks en PvdA – een meerderheid in het parlement om dat anachronisme op te ruimen en het aantal geborgde zetels flink te beperken. Het gaat dus juist de goede kant op!

Een tweede wens: nu hebben waterschappen wettelijk niet de mogelijkheid om individuele vervuilers van het oppervlaktewater ook werkelijk extra te laten betalen. Dit komt door een stelsel van ingewikkelde regels, die ook nog eens de burgers benadelen ten gunste van boeren en bedrijven. Wij zeggen: Tweede Kamer, aan de slag!

John Steegh, voorzitter Water Natuurlijk
Hans Middendorp, vice-voorzitter Algemene Waterschapspartij

Naschrift: De AWP wil de geborgde zetels niet afschaffen maar vindt dat het aantal geborgde zetels wel omlaag moet. Wij zouden ook graag zien dat de verschillende geborgde zetels samen één fractie vormen.

Dit artikel is verschenen in Binnenlands Bestuur

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...