In Rotterdam geen regenwater op straat, maar eronder!

6 oktober 2017 – Als het regent, stroomt er regenwater over straat. Bij normale regen loopt dit water in principe probleemloos weg naar het riool. Of het infiltreert langzaam de bodem in. Pas als het uitzonderlijk hard regent, kan de riolering de afvoer niet meer aan. Dan blijft het water op straat staan. Dit wordt bewust gedaan.

Straten zijn dusdanig ontworpen, zodat tussen verhoogde stoepranden minstens 5 centimeter water kan blijven staan. De straat fungeert op dat moment als tijdelijke waterberging, totdat het water via de bekende wegen afgevoerd kan worden. Het is een effectieve en relatief goedkope manier om in korte tijd gecontroleerd veel water op te slaan. De afgelopen jaren was dit een goede oplossing.

Drainageplaten vann 5 cm dikte ingepakt in geotextiel, onder een verkeersbelastbare bestrating. Via de lijngoot komt het regenwater in de buis die is aangesloten op de drainageplaten.

Opvang regenwater op straat niet genoeg

In het licht van de klimaatscenario’s voor 2050 van het KNMI is deze vorm van buffering niet meer voldoende. Hevige regenbuien zullen steeds vaker voorkomen. Bovendien is er de laatste decennia binnen het stedelijk gebied veel bebouwd en bestraat. Hierdoor wordt die extreme hoeveelheid regenwater steeds moeilijker af te voeren. Met wateroverlast, waterschade en economische schade tot gevolg.

Het zou enorm veel geld kosten om veel grotere riolen en pompgemalen aan te leggen die de extreme buien in de toekomst kunnen verwerken. We zullen dus betaalbare, tijdelijke waterbuffers moeten creëren. Dergelijke buffers worden tegenwoordig vaak gemaakt met ondergrondse infiltratiekratten. Maar die kratten hebben een nadeel: moeizame grondwerken. Ze moeten namelijk diep ingegraven worden. Daarnaast vormen de hoge grondwaterstanden die we in Nederland kennen een probleem. Zodra een infiltratiekrat in het grondwater staat, is er immers geen volume meer beschikbaar voor de komende regenbui.

Betaalbare waterbuffers onder het wegdek

Het moet dus anders. We moeten meer en grotere buffers gaan bouwen die ondiep zijn. Met beperkte grondwerken. De ideale plek daarvoor binnen het stedelijk gebied is de ouderwetse plaats, namelijk de straat. Een stad heeft talloze vierkante kilometers straat beschikbaar. Het grote verschil met het verleden is dat we op deze manier het water niet meer bufferen óp straat maar eronder.

Het principe van het nieuwe systeem is eenvoudig. Het regenwater wordt ingezameld via een traditionele straatput, lijngoot of regenpijp. Van daaruit stroomt het in de infiltratieplaten die vlak onder de bestrating liggen. Afhankelijk van de vervuiling kan het water eerst nog gefilterd of behandeld worden.

Zo ontstaat vlak ónder de bestrating een waterbufferende laag. Voordeel daarvan is dat de oppervlakte van de wateropslag immens groot gemaakt kan worden. En daarmee het volume van de waterberging, de hoeveelheid opgevangen regenwater,  zeer groot is. Het volume wordt niet in de diepte gezocht, maar in de lengte en breedte. Het buffervolume ligt dus vlak onder het maaiveld, boven het grondwater, te wachten op een extreme regenbui. Deze waterbergende laag buffert niet enkel, maar infiltreert het water ook langzaam de grond in. Zonder overlast, zonder veel grondwerk, zonder wegen die regelmatig blank staan en onbegaanbaar zijn en zonder economische schade.

Fred Prins
GEP Rainwater

(Opiniebijdrage op persoonlijke titel)

Project Hendrik de Keyserstraat in Crooswijk, Rotterdam.  In maart 2016 werd gestart met de bouw van 7 eengezinswoningen met achtertuin en berging plus een blok van 16 appartementen. De tuinen en bergingen zijn voorzien van regentonnen en infiltrerende afvoeren. Tussen de woningen en de appartementen ligt de centrale parkeerplaats waaronder de regenwatervoorziening met drainageplaten is aangelegd.

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet-Rutte IV begint nu héél voorzichtig aan die grote vraagstukken voor de toekomst, met een een omvattende visie voor de ...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...