Inwoners betalen hoogste lasten aan gemeente, waterschappen op tweede plaats

Mensen met een eigen huis betaalden in 2016 gemiddeld 1.286 euro aan lokale lasten, huurders 856 euro. Woningbezitters betalen het meest aan de gemeente, onder meer in verband met de rioolheffing. De belastingen van waterschappen komen voor hen op de tweede plaats. Aan het waterschap betaalden woningbezitters gemiddeld 321 euro en huurders 248 euro. ​

‘Waterschappen in Westen en Noorden zijn het duurst’

21 december 2016 – Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft in beeld gebracht welke bedragen mensen in totaal kwijt zijn aan belastingen van gemeente, provincie en waterschap. Het is voor de eerste keer dat COELO een volledig overzicht van lokale en regionale belastingen heeft gemaakt. Vroeger was dit niet goed mogelijk door de grote tariefdifferentiatie bij waterschappen, vertelt onderzoeker Corine Hoeben. “Door de modernisering van de Waterschapswet in 2009 is het beeld een stuk helderder geworden. Sindsdien mag een waterschap alleen in bepaalde gevallen verschillende tarieven hanteren, zoals voor bemalen en onbemalen gebied.”

Volgens Hoeben is er een scherpe verdeling over het land als het gaat om de bedragen die huishoudens aan het waterschap betalen. “In het westen en noorden betalen zij relatief veel, in het oosten en zuiden juist vrij weinig. In sommige gemeenten zijn de lasten van het waterschap hoger dan 430 euro, in andere lager dan 235 euro.”

Bij de waterschapsbelastingen gaat het om de zuiveringsheffing, ingezetenenheffing en heffing gebouwd en in 51 gemeenten ook om de wegenheffing (die weer is opgesplitst in een ingezetenenheffing en heffing gebouwd).

‘Grote verschillen in waterschapslasten zijn goed te verklaren’

De grote verschillen zijn vaak goed te verklaren, vindt Hoeben. “Waterschappen moeten hun eigen broek ophouden. Dan is Limburg in het voordeel omdat het water naar beneden stroomt, terwijl in gebieden dicht bij zee juist allerlei maatregelen nodig zijn. Ook doet de WOZ-waarde ertoe bij de heffing gebouwd.”Het beeld bij de rioolheffing is minder duidelijk, zegt Hoeben. “De tariefsystemen die gemeenten hanteren, zijn zeer verschillend. Dat hangt af van welk tariefsysteem het beste bij een gemeente past. De rioolheffing is in bijvoorbeeld de provincie Groningen en Oost-Nederland relatief hoog, maar het is lastig aan te geven hoe dit komt. Deze heffing mag maximaal kostendekkend zijn en is dus geen melkkoe voor gemeenten.”

Vier waterschappen hebben een afzonderlijke wegenheffing. Het bedrag dat mensen betalen, varieert van ruim 20 euro tot meer dan 100 euro. Hoeben: “Het valt op hoe duur wegen zijn. Dat is tegelijkertijd vanwege de verzakkende bodem wel verklaarbaar. Sommige waterschappen willen af van de wegenheffing en het onderhoud van wegen. Dit is eigenlijk niet hun taak en kost handenvol met geld.”

Lees meer in de Atlas van de lokale lasten 2016 van COELO, of bekijk hoeveel een woningeigenaar en een huurder betalen. Daarbij zijn ook de bedragen per waterschap te vinden.

Deze bijdrage is oorspronkelijk verschenen op Waternieuws van Vakblad H2O

(overgenomen met toestemming van de redactie)

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. We krijgen steeds vaker te ma...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...