Regen: verzekeren is beter dan aansprakelijk stellen

18 juni 2016 – Het klimaat verandert en de buien-intensiteit neemt toe.Verzekeringsmaatschappij Verenigde Hagel meldde 25 meldingen van waterschade te hebben ontvangen met gezamenlijk meer dan één miljoen euro schade, en dat betreft dan alleen nog maar de bij hen verzekerde boeren. Het Verbond van Verzekeraars sprak begin juni al over minstens 20 miljoen euro schade. De ZLTO adviseerde de boeren om hun waterschap aansprakelijk te stellen voor de waterschade, maar nuanceerde dit advies later.

Waterschapsheffing is geen verzekeringspremie

Vooraf verzekeren tegen extreme regenval is beter dan achteraf de waterschappen aansprakelijk stellen.  In juni en juli was het goed raak, vooral in Limburg en Brabant. In Roermond viel 54 mm regen op één dag!

Waterschappen hebben een inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen om droge voeten te houden, maar een hoosbui op de verkeerde plek kan soms tot extreme gevolgen leiden. De waterschapsheffing is beslist géén verzekeringspremie. Van de watersysteemheffing worden de dijken, sloten en gemalen op orde gehouden, volgens de daartoe vastgestelde normen. Alleen als het waterschap nalatig is geweest en bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud heeft uitgesteld, is er een grond voor boeren om hun schade te claimen.

Lees ook: Factsheet STOWA ‘Verzekeren van overstromingsschade’

Ondergelopen akker in Brabant in 2016

Waterschap verantwoordelijk voor schade bij ‘boven-normatieve regenbui’?

En wat als er toch een boven-normatieve bui valt?  Een bui dus groter dan de geldende norm, die slechts één keer per 500 jaar of zo zou vallen?  Berucht is de boven-normatieve regenbui die op het centrum van Kopenhagen viel in 2011 en voor meer dan een miljard euro aan schade veroorzaakte. In Nederlandse steden was er eerder al een record aan wateroverlast op 28 juli 2014.

Klik hier voor meer foto’s van de wateroverlast in Limburg in 2016

Inmiddels is wel duidelijk dat buien die in de klimaatscenario’s van het KNMI pas in 2050 werden verwacht, nu in 2015 en 2016 al meerdere keren zijn gevallen! De discussie over de vraag of de normen voor wateroverlast omhoog moeten, is nog maar net begonnen. Momenteel rekenen de waterschappen de gevolgen door van de nieuwste klimatscenario’s uit 2014. Het ligt voor de hand om de normen te verhogen maar dat betekent ook dat het waterschap weer duurder zal worden. En daar zijn de meeste boeren en burgers nou nooit zo enthousiast over.

‘Brede Weersverzekering’ voor waterschade gewassen

Voor particulieren is waterschade als gevolg van hevige regenval meestal gedekt onder de inboedelverzekering. Boeren kunnen sinds een aantal jaar een ‘Brede Weersverzekering‘ afsluiten. Voor veel boeren voelt het verzekeren van waterschade als een loterij met alleen maar nieten: valt de bui niet, dan heb je voor niks risicopremie betaald, valt de bui wel dan wordt er slechts 25% van de waarde van het perceel uitgekeerd, bijverzekeren zou ‘onbetaalbaar‘ zijn.

Alle zegen komt van boven‘ is een uitdrukking die bij wateroverlast veel gebruikt wordt. Toch is verzekeren de enige optie als je niet ‘Gods water over Gods akker wil laten lopen’. En als het risico op waterschade toeneemt, dan stijgt de verzekeringspremie. Dat is het dilemma voor boeren, het klimaat als ondernemingsrisico. Maar achteraf de waterschade proberen te verhalen op het waterschap is een miskenning van de inspanningen die de waterschappen jaarlijks plegen om aan de normen te voldoen. En nog belangrijker,  een vergoeding door de overheid van verzekerbare waterschade wordt door Brussel opgevat als staatssteun.

Hans Middendorp

Opiniebijdrage op persoonlijke titel

 

Toevoeging:

Op 26 juli 2016 verscheen dit artikel in de Volkskrant:  ‘Nederlandse boer dekt zich nauwelijks in tegen weerschade. Boeren vinden verzekering te duur’.  In de laatste alinea wordt het ‘slechte maaien van slootkanten’  genoemd als mogelijke oorzaak van waterschade op de akkers.

En op 26 augustus 2016 verscheen op de website Boerbusiness: ‘Zaak stormschade voor ZLTO nog niet afgedaan’.  De ZLTO gaat de waterschappen wijzen op hun verantwoor-delijkheden. Weersextremen zullen alleen maar vaker voorkomen en daar zijn de waterschappen niet op ingericht. ‘Het is een maatschappelijk probleem dat niet alleen op boeren en tuinders mag worden afgewenteld’, aldus de ZLTO.

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet-Rutte IV begint nu héél voorzichtig aan die grote vraagstukken voor de toekomst, met een een omvattende visie voor de ...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...