Rens Bolkestein

Voor mijn werk zit ik in de milieuvergunningen. Zowel aan de kant van de overheid als aan de kant van bedrijven. Daarbij kom ik regelmatig zijdelings in aanraking met de onderwerpen water, stikstof en CO2. Ik woon sinds 2016 samen met mijn vrouw in Fryslân en heb ons huis in 2018 voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Sindsdien gebruik ik geen gas meer en kom ik door de salderingsregeling ongeveer gelijk uit. En dan rijd ik ook nog elektrisch.

Ik ben bang dat mijn kleinkinderen ernstige aanpassingen gaan meemaken aan de leefomstandigheden, doordat de temperatuur op aarde te snel toeneemt, de voorraad zoetwater  steeds lastiger beheersbaar is en de  voedselvoorziening in gevaar komt door het verlies aan biodiversiteit.