Glenny Davidse

Fractievolger Algemene Waterschapspartij Zeeland
Commissielid Waterkeringen en Wegen / Waterbeheer

Nevenfuncties:

Lid van dorpsraad Nieuwdorp

Extra:

Glenny Davidse is 29 jaar en woont in Nieuwdorp. De afgelopen 4 jaar heeft Glenny de AWP vertegenwoordigd in verschillende commissies van het waterschap.

In het dagelijks leven is Glenny beleidsmedewerker duurzaamheid en klimaatbeleid bij de gemeente Terneuzen. Hij houdt zich bezig met verschillende projecten zoals het Restwarmtenet Dow – Hoek en de zonnepaneelparken.

In 2015 heeft hij de opleiding Water Management op de HZ afgerond. Daarna heeft hij een milieukundige opleiding afgerond op de Universiteit Wageningen.

Het is Glenny’s passie om Zeeland veilig te houden voor de toekomstige generaties, en kwaliteit van het watersysteem te behouden. Verder zet hij zich in voor verjonging in de watersector en waterschapspolitiek. Het waterschap moet investeren in bestaande kennis en de nieuwe kennis van jongeren met een deskundige achtergrond.

Glenny streeft naar een waterveilige provincie die biodiversiteit en de mening van de omgeving niet uit het oog verliest.

 

https://www.linkedin.com/in/glenny-davidse-ab129240/