AWP Aa en Maas

Henk Siroen

Henk Siroen

Henk Siroen uit Cuijk is lijsttrekker van de AWP voor water, klimaat en natuur waterschap Aa en Maas.

De AWP heette voorheen voluit Algemene Waterschapspartij, maar op het stembiljet staan we nu als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.

AWP Aa en Maas is nu met een persoon vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas. De groepering, die onafhankelijk is van in de 2e Kamer vertegenwoordigde partijen wil haar invloed in het waterschap met tenminste een paar zetels vergroten. De AWP is een onafhankelijke groepering inderdaad van mensen met een passie voor water en een duidelijke visie op het beheer ervan. De AWP Aa en Maas wil vooral de lokale belangen van de inwoners in het werkgebied vertegenwoordigen. Ze wil water leidend maken in de ruimtelijke ordening en daarom hogere politieke ogen gooien door ook bij de provincie inbreng in het politieke bestuur te verkrijgen om dat beginsel ‚water centraal’ kracht bij te zetten.

Henk Siroen staat ook nummer 6 bij lijst 17  van de AWP voor de provinciale verkiezingen.

Hij is geen onbekende in de Brabantse politiek. Van 1981 tot 2018 zat hij in de Cuijkse gemeenteraad.  En in de periode 2014-2018 lijsttrekker en gekozen Algemeen Bestuurslid voor de AWP in waterschap Aa en Maas Zijn werkzame leven bracht hij vooral in het onderwijs door. Hij werd opgeleid aan de Sociale Academie en studeerde filosofie, fysische geografie en bedrijfskunde in Nijmegen, Groningen en Rotterdam. Van 1981 tot 1998 was Siroen algemeen directeur van het  Instituut voor Vorming en Opleiding en het ROC in Tiel. Hij was lange tijd cao-onderhandelaar in het Hoger beroepsonderwijs in Brabant, Limburg en Gelderland en had tien jaar een coördinerende functie in  de kunstzinnige vorming in Noord-Brabant.

 

https://awp.nu/wp-content/uploads/2018/09/AWP1.mov

 

Mail Henk Siroen eventueel: h.siroen@kpnplanet.nl  of bel 06 53846261  bgg 0485 314837