AWP waterschap Limburg

Mike Voesten

Mijn naam is Michael Voesten, 55 jaar en sinds 1989 werkzaam in de afvalwaterbranche. Mijn dagelijkse werk is het ontwikkelen en ontwerpen van wateropvang en  waterzuiverings-technische voorzieningen voor een zeer diverse groep gebruikers, zoals de levensmiddel-industrie, defensie, petrochemie maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven en woningen in het buitengebied. Hierbij is mijn insteek dat er een praktische en betaalbare oplossing moet worden gevonden voor elke afvalwatervraag. Mijn ervaring in deze branche heeft geleid tot een gefaseerde aanpak, waarbij de kans op overinvestering wordt geminimaliseerd. Hiermee voorkom je dat er hoge en onnodige exploitatielasten ontstaan die jarenlang na de initiële investering terug blijven komen.
Kortom ik ga voor praktische oplossingen met technieken die op de langere termijn niet teveel gaan kosten.

Ik denk dat ik met mijn ervaring een aanzienlijke bijdrage kan leveren op de vraagstukken die ontstaan ten aanzien van wateropvang, berging, transport en afvalwaterbehandeling.