AWP Rijnland

Robert Stuurman

Opgeleid als waterbouwkundig ingenieur heb ik nog jaren in de dijkenbouw gewerkt.
Daarna steeds meer gaan richten op de inrichting van de openbare ruimte. In die openbare ruimte moeten we veel functies samenvoegen. Dilemma’s met elkaar oplossen is waar het uiteindelijk om gaat.

De afgelopen 4 jaar heb ik als Commissielid namens AWP met veel plezier mijn bijdrage mogen leveren in de dilemma’s die het waterschap kent.

Energieneutraal willen we zijn, we willen onze bijdrage aan de transitie leveren. Maar wat ons betreft niet meer dan dat.
We kennen onze kerntaken, en energieleverancier zijn (met de bijbehorende bedrijfsrisico’s) hoort daar niet bij.

Een open en transparant bestuur willen we zijn, daar hoort geen onnodige geheimhouding bij. Maak onze afwegingen en dilemma’s maar inzichtelijk. Het zal leiden tot meer begrip voor de lastige keuzes die ons nog te wachten staan. Blijven we pompen of laten we water meer sturend zijn in onze inrichting. Gaan we meer maatregelen nemen om de waterkwaliteitseisen te halen of gaan we sorry zeggen.

Met verstand van zaken en in alle transparantie ga ik namens AWP voor water, klimaat en natuur graag nog vier jaar verder.

LinkedIn Robert Stuurman