Vechtstromen

Hans Lubbers

Hans Lubbers , 71 jaar, 40 jaar ervaring in verschillende bedrijfs- en overheidsorganen. Vier jaar lid van het Algemeen bestuur Regge en Dinkel en daarna vanaf begin betrokken bij de oprichting van de AWP. Nu al meer dan 14 jaar respectievelijk voorzitter en secretaris van de afdeling Vechtstromen .

Zonder water kan ik niet leven, u ook niet. Van al het water in de wereld is maar 1% zoet en daarvan nog de helft bevroren. Dat laatste wordt overigens steeds minder Daarom zet ik me in voor het waterschap om uw waterbelangen te behartigen. Juist omdat het zo belangrijk is leent het zich niet voor politiek. Door het bestuur in handen te geven van enthousiaste betrokken en deskundige mensen uit eigen streek, die weten wat de problemen zijn in het lokale waterbeheer, kunt u terecht bij de AWP.