STEM AWP VOOR WATER, KLIMAAT EN NATUUR

Wij doen mee aan de Provinciale Staten- & waterschapsverkiezingen!

Klimaatverandering is één van de grootste landelijke thema’s, net als de achteruitgang van natuur en biodiversiteit. Maar wat we eraan kunnen doen? Die beslissingen worden vooral regionaal genomen. Door provincies en waterschappen.  Stem AWP voor water, klimaat en natuur. Voor onszelf en voor onze kinderen.

En dus valt er wat te kiezen op 15 maart tijdens de verkiezingen voor de provincies en waterschappen. AWP is onafhankelijk en niet verbonden aan een andere politieke partij. AWP doet dit jaar mee in 20 van de 21 waterschappen en 6 van de 12 provincies!

Met halve maatregelen redden we het niet meer.

Verdroging voorkomen

Regenwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater. Het hangt allemaal met elkaar samen. Grondwater zakt diep weg in de zomer. Daardoor gaan bomen dood, mogen boeren niet meer beregenen en dreigt er in het ergste geval een tekort aan drinkwater. Terwijl er genoeg regen valt in de herfst en winter. 

Droge voeten houden

Wateroverlast komt uit de lucht vallen. De provincie moet zorgen voor ruimte om hoosbuien op te vangen. En de waterschappen moeten het regenwater niet te snel wegpompen, om beter door de droge zomers te komen.

WATER

KLIMAAT

Aan de slag met klimaatverandering

Klimaatverandering is niet meer te stoppen. We moeten ons aanpassen en omgaan met gevolgen als extreme weersomstandigheden. Dat doen we bijvoorbeeld door betere wateropvang met de aanleg van infiltratiemeren.

Betaalbare en duurzame energie

Om klimaatverandering te vertragen, is de transitie naar duurzame energie cruciaal. Bovendien zijn we daardoor niet meer afhankelijk van buitenlands aardgas. AWP wil duurzame energie bevorderen en zo energie betaalbaar houden. Warmte uit water (aquathermie) en groene waterstof uit zonne-energie moeten versneld worden ontwikkeld.

Duurzame oplossing voor stikstofproblemen

We willen boeren niet hun levenswerk afnemen, maar hen helpen bij de transitie naar een duurzamere manier van werken. Vooruitstrevende, gecertificeerde biologische boeren verdienen daarom een lagere waterschapsbelasting.

Bestrijdingsmiddelen bestrijden

GenX en PFAS horen niet in de bodem, niet in de lucht en niet in ons water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen gaan we daarom tegen. De hoeveelheid landbouwgif moet wat ons betreft gehalveerd zijn in 2030.

Aandacht voor biodiversiteit

Biodiversiteit is meer dan een otter of een bever. Biodiversiteit is de honderden dieren en planten in een sloot, die samen een robuust natuurweb vormen. Nederland heeft wat dat betreft nog een wereld te winnen. We hebben 330.000 kilometer sloot in Nederland en als het aan de AWP ligt worden dat allemaal natuurvriendelijke oevers.

NATUUR

Wat valt er precies te kiezen bij de waterschappen?

waterschap limburg zuiderzeeland noorderzijlvest hunze-en-aa-s hollands-noorderkwartier rijnland fryslan vechtstromen vallei-en-veluwe rijn-en-ijssel rivierenland amstel-gooi-en-vecht de-stichtse-rijnlanden delfland schieland-en-krimpenerwaard hollandse-delta scheldestromen brabantse-delta de-dommel aa-en-maas drents-overijsselse-delta

Klik op jouw waterschap!

AWP vindt water, klimaat en natuur te belangrijk om aan de landelijke politiek over te laten. We zijn in 2007 opgericht om inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid in te brengen in het bestuur van waterschappen en provincies. 

Het draait allemaal om geld. Verstevig je een dijk op een duurzame of goedkope manier, met aandacht voor de natuur of enkel aandacht voor de financiën? 

Bijna geen enkele sloot, meer of rivier in Nederland voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen. Maak je dan de normen minder streng of geef je extra geld uit aan verbetering van de waterkwaliteit?

Het lijken misschien ‘kleine’ keuzes, maar ze hebben stuk voor stuk grote impact. Op de natuur, het water én de mens. 

De AWP is een centrumpartij. Ook in de Provinciale Staten willen we samenwerken met andere partijen om onze doelen te bereiken voor water, klimaat en natuur. Wij willen op een goede manier zorgdragen voor een gezond woon- en leefklimaat. 

Ons sterke punt is dat we niet verbonden zijn aan een landelijke politieke partij. Wij kunnen daardoor links en rechts met elkaar verbinden op onze kernpunten water, klimaat en natuur.

AWP doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Bij voldoende provinciale zetels wil de AWP een eigen kandidaat voordragen voor de Eerste Kamer. Een andere optie is om de Onafhankelijke Senaatsfractie te steunen.

Stem 15 maart voor een natuurrijke, gezonde leefomgeving.

Stem AWP voor water, klimaat en natuur !