AWP De Stichtse Rijnlanden

AWP staat voor een deskundig waterschapsbestuur

Het verduurzamen van ons waterbeheer vraagt om deskundige inbreng en om heldere en transparante afwegingen. Uitgangspunt hierbij is niet een bepaald deelbelang, maar veiligheid, gezondheid en plezier voor iedereen! De AWP is daarom ook niet gebonden aan een traditionele landelijke politieke partij.

De AWP staat én gaat voor deskundige inbreng bij de keuzes van het waterschap. Ons team van waterdeskundigen staat voor jullie klaar!

De AWP in regio Utrecht

Met de waterschapsverkiezingen van 2023 hebben we met ons programma twee zetels in het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) behaald. Met deze verantwoordelijkheid gaan we aan de slag voor een duurzame toekomst in het gebied van HDSR.

Werken aan een duurzame toekomst is nodig, want zonder verandering putten we ons land uit. Zonder goed waterbeheer kunnen we straks niet meer veilig wonen en met plezier leven zoals we dat nu doen. Daarom wil de AWP dat we het waterbeheer radicaal aanpassen aan klimaatverandering en dat herstel van biodiversiteit prioriteit krijgt in het landelijk gebied. Duurzame keuzes maken is simpelweg de enige stap vooruit. De toekomst is nu. We hebben geen tijd te verliezen!

AWP voor water, klimaat en natuur heeft landelijke speerpunten. Daarnaast heeft het voor HDSR drie regionale speerpunten:

1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering

2. Red de Utrechtse natuur dus behaal de stikstofnormen

3. Eerlijke belastingheffing

Wat wij voor jou kunnen doen

De AWP heeft in het bestuur een onafhankelijke positie. Daarom omarmen we input van alle inwoners bij onze meningsvorming en keuzes over wat we wel ondersteunen, waar we tegen zijn en waar we graag betere onderbouwing zien. Kunnen we iets voor jou betekenen, dan horen we het graag. Je kunt contact opnemen met de twee AB-leden of het commissielid van de AWP bij HDSR:

Carel Dieperink: Carel.dieperink@hdsr.nl
Susan Spieksma: Susan.spieksma@hdsr.nl
Jorik Chen: Jorik.chen@hdsr.nl

Wil je meedoen?

Wil je meedenken over de toekomst van het water om jou heen? Meedoen, helpen, heel laagdrempelig of professioneel? Alles kan. Het team in regio Utrecht verwelkomt je graag. Je kunt direct lid worden via de link hiernaast of eerst eens contact met ons opnemen.


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Algemene beschouwingen AWP-2023

Nieuws “Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown” (Bob Dylan, The times they are a changing) Verd...

Wederom vier jaar in het algemeen bestuur!

Nieuws Na de waterschapsverkiezingen afgelopen maart hebben we wederom zitting in het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Dit keer zelfs met twee AB...

Meer waterbuffers

Opinie We hebben in Nederland genoeg regen. Het valt alleen altijd op het verkeerde moment. Telkens net wanneer jij op de fiets ergens heen wilt. En ook op g...

Een nieuwe stikstofcrisis in de maak?

Opinie De waterkwaliteit in Nederland is de laatste decennia gelukkig veel beter geworden. Toch is er nog reden tot zorg. Industrieel afvalwater bevat nog ...

Jouw mening, over onze speerpunten

Nieuws De AWP voor water, klimaat en natuur wil de waterhuishouding zo inrichten dat iedereen veilig en met plezier in ons gebied kan blijven wonen, werken e...

Onteigenen van grond langs de Lekdijk

Opinie Waterschap, leg eens goed uit waarom het onteigenen van grond langs de Lekdijk nodig is! Ons klimaat verandert en daar moeten we ons op aanpassen. In ...

Regionale Speerpunten van de AWP Stichtse Rijnlanden

Radicaal aanpassen aan klimaatverandering...

Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten. - Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatverandering en bodemdaling. Daar moet nu niet meer worden gebouwd, tenzij we het land en de huizen ter plekke ophogen. De bodemdaling kunnen we beperken door het landbouwgebied te vernatten. Droog veen krimpt en laat de grond zakken. Het waterschap moet dus stoppen met de verdroging van landbouwgebied. De AWP wil meer water in de sloot. - Ook stad en dorp moeten we aanpassen aan meer hitte, hevige buien en droge zomers: meer groen, minder tegels en meer water in sloten en vijvers. Zo zorgen we beter voor de natuur, voor minder wateroverlast en tegelijkertijd voor koelte in de zomer. Het waterschap moet voorop lopen in duurzaamheid. Door broeikasgassen te beperken, energie te besparen en advies te geven hoe bewoners zelf waardevol regenwater kunnen vasthouden en gebruiken.

Red de Utrechtse natuur dus behaal de stikstofnormen...

De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. - De stikstofnormen bieden een kans om de natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterschap actief bijdraagt aan het realiseren van de stikstofdoelen. Bijvoorbeeld door in te zetten op de ontwikkeling van een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en natuurvriendelijke landbouw dat zich uitstrekt van de Nieuwkoopse plassen tot aan de Lek. Veel gronden zijn veel geschikter voor natuur dan voor landbouw of woningbouw. Schoon water is van groot belang voor mens en natuur. Voor zwemmen, roeien, vissen, otters, kikkers, weidevogels etc. Van schoon water kunnen we allemaal genieten. Het waterschap moet daarom zeker de al afgesproken hoge waterkwaliteitsdoelen waar maken. Ook door het verminderen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het verwijderen van medicijnresten met zuiveringsinstallaties en strenge sancties op watervervuiling door bedrijven.

Eerlijke belastingheffing...

Dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en natuurvriendelijke landbouw. - Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen, terwijl de lasten voor het grootste deel bij burgers en huiseigenaren liggen. De AWP vindt dat de belastingheffing eerlijker moet: wie profiteert betaalt meer, wie zorgt voor de natuur betaalt minder. Ouderwetse landbouw draagt meer bij, duurzame landbouw betaalt minder. Tegelijkertijd moet het waterschap uiteraard zelf ook aan de slag om kosten te beperken en grondstoffen en energie innovatief uit afvalwater te winnen.

Onze kandidaten

1. Carel Dieperink (Utrecht)

lees verder

2. Susan Spieksma (Utrecht)

lees verder

3. Jorik Chen (Stichtse Vecht)

lees verder

4. Aly Hiemstra (Utrecht)

lees verder

5. Esselien de Leeuw (De Meern)

lees verder

6. Mannus d'Ancona (Utrechtse Heuvelrug)

lees verder

7. Hans Moor (Schoonhoven)

lees verder

8. Novara van den Berg (Nieuwegein)

lees verder

9. Andries Heidema (Houten)

lees verder

10. Charlotte Offringa (Utrecht)

lees verder

11. Maarten van der Vegt (Zeist)

lees verder

12. Franka Jesse (Utrecht)

lees verder

13. Jaap Verweij (Woerden)

lees verder

14. Jos Peters (Nieuwegein)

lees verder

15. Kees van Leeuwen (De Bilt)

lees verder

16. Niels van Houten (Utrecht)

lees verder

17. Herman Kasper Gilissen (Utrecht)

lees verder

18. Axel Eerdman (Houten)

lees verder

19. Ellen Hendriks (Utrecht)

lees verder

20. Albert Jansen (Utrecht)

lees verder

Foto's


Contactinformatie

Heb je algemene vragen aan AWP van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)?  Stuur dan een emailbericht naar: awphdsr@gmail.com