AWP De Stichtse Rijnlanden

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Uw mening over waterschapszaken? Vul de poll in!

 

Stem AWP voor water, klimaat en natuur

Met jouw stem voor ons programma ga je voor een duurzame toekomst en voor de deskundige inbreng van onze 21 kandidaten in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Jouw stem is nodig, want met de huidige koers putten we ons land uit. Zonder goed waterbeheer kunnen we straks niet meer veilig wonen en met plezier leven zoals we dat nu doen. Daarom wil de AWP dat we het waterbeheer radicaal aanpassen aan klimaatverandering en dat herstel van biodiversiteit prioriteit krijgt in het landelijk gebied. Duurzame keuzes maken is simpelweg de enige stap vooruit. De toekomst is nu. We hebben geen tijd te verliezen!

Klik hier voor alle kandidaten van AWP De Stichtse Rijnlanden

.

Drie redenen om te stemmen op de AWP voor water, klimaat en natuur

AWP voor water, klimaat en natuur heeft landelijke speerpunten. Daarnaast heeft het voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden drie regionale speerpunten:

1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering

2. Red de Utrechtse natuur dus behaal de stikstofnormen

3. Eerlijke belastingheffing

 

Wil je een deskundig waterschapsbestuur? Stem dan op AWP voor water, klimaat en natuur (lijst 6).

Het verduurzamen van ons waterbeheer vraagt om deskundige inbreng en om heldere en transparante afwegingen: eerst brengen we de feiten op tafel, daarna bedenken én doordenken we alternatieven en op het eind wegen we alles af. Uitgangspunt hierbij is niet een bepaald deelbelang, maar veiligheid, gezondheid en plezier voor iedereen! De AWP is daarom ook niet gebonden aan een traditionele landelijke politieke partij.

De AWP staat én gaat voor deskundige inbreng bij de keuzes van het waterschap. Ons team van waterdeskundigen staat voor jullie klaar!

 

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Stem 15 maart 2023
AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Waterschapsverkiezingen

Nieuws en opiniestukken

Meer waterbuffers

Opinie We hebben in Nederland genoeg regen. Het valt alleen altijd op het verkeerde moment. Telkens net wanneer jij op de fiets ergens heen wilt. En ook op g...

Een nieuwe stikstofcrisis in de maak?

Opinie De waterkwaliteit in Nederland is de laatste decennia gelukkig veel beter geworden. Toch is er nog reden tot zorg. Industrieel afvalwater bevat nog ...

Jouw mening, over onze speerpunten

Nieuws De AWP voor water, klimaat en natuur wil de waterhuishouding zo inrichten dat iedereen veilig en met plezier in ons gebied kan blijven wonen, werken e...

Onteigenen van grond langs de Lekdijk

Opinie Waterschap, leg eens goed uit waarom het onteigenen van grond langs de Lekdijk nodig is! Ons klimaat verandert en daar moeten we ons op aanpassen. In ...

Wanneer is een waterschap circulair?

Opinie Misschien verwacht je het niet, maar in afvalwater zit veel bruikbaars. Waterschappen zoeken daarnaar: welke waardevolle grondstoffen kun je daaruit (...

Van regenwater naar drinkwater

Nieuws Hemel(s)water, water from heaven, is een gepatenteerd en prijswinnend concept voor een decentrale en duurzame productie van drinkwater. Het is een uit...

Regionale Speerpunten van de AWP Stichtse Rijnlanden

Radicaal aanpassen aan klimaatverandering...

Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten. - Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatverandering en bodemdaling. Daar moet nu niet meer worden gebouwd, tenzij we het land en de huizen ter plekke ophogen. De bodemdaling kunnen we beperken door het landbouwgebied te vernatten. Droog veen krimpt en laat de grond zakken. Het waterschap moet dus stoppen met de verdroging van landbouwgebied. De AWP wil meer water in de sloot. - Ook stad en dorp moeten we aanpassen aan meer hitte, hevige buien en droge zomers: meer groen, minder tegels en meer water in sloten en vijvers. Zo zorgen we beter voor de natuur, voor minder wateroverlast en tegelijkertijd voor koelte in de zomer. Het waterschap moet voorop lopen in duurzaamheid. Door broeikasgassen te beperken, energie te besparen en advies te geven hoe bewoners zelf waardevol regenwater kunnen vasthouden en gebruiken.

Red de Utrechtse natuur dus behaal de stikstofnormen...

De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. - De stikstofnormen bieden een kans om de natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterschap actief bijdraagt aan het realiseren van de stikstofdoelen. Bijvoorbeeld door in te zetten op de ontwikkeling van een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en natuurvriendelijke landbouw dat zich uitstrekt van de Nieuwkoopse plassen tot aan de Lek. Veel gronden zijn veel geschikter voor natuur dan voor landbouw of woningbouw. Schoon water is van groot belang voor mens en natuur. Voor zwemmen, roeien, vissen, otters, kikkers, weidevogels etc. Van schoon water kunnen we allemaal genieten. Het waterschap moet daarom zeker de al afgesproken hoge waterkwaliteitsdoelen waar maken. Ook door het verminderen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het verwijderen van medicijnresten met zuiveringsinstallaties en strenge sancties op watervervuiling door bedrijven.

Eerlijke belastingheffing...

Dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en natuurvriendelijke landbouw. - Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen, terwijl de lasten voor het grootste deel bij burgers en huiseigenaren liggen. De AWP vindt dat de belastingheffing eerlijker moet: wie profiteert betaalt meer, wie zorgt voor de natuur betaalt minder. Ouderwetse landbouw draagt meer bij, duurzame landbouw betaalt minder. Tegelijkertijd moet het waterschap uiteraard zelf ook aan de slag om kosten te beperken en grondstoffen en energie innovatief uit afvalwater te winnen.

Onze kandidaten

1. Carel Dieperink (Utrecht)

lees verder

2. Susan Spieksma (Utrecht)

lees verder

3. Jorik Chen (Stichtse Vecht)

lees verder

4. Aly Hiemstra (Utrecht)

lees verder

5. Esselien de Leeuw (De Meern)

lees verder

6. Mannus d'Ancona (Utrechtse Heuvelrug)

lees verder

7. Hans Moor (Schoonhoven)

lees verder

8. Novara van den Berg (Nieuwegein)

lees verder

9. Andries Heidema (Houten)

lees verder

10. Charlotte Offringa (Utrecht)

lees verder

11. Maarten van der Vegt (Zeist)

lees verder

12. Franka Jesse (Utrecht)

lees verder

13. Jaap Verweij (Woerden)

lees verder

14. Jos Peters (Nieuwegein)

lees verder

15. Kees van Leeuwen (De Bilt)

lees verder

16. Niels van Houten (Utrecht)

lees verder

17. Herman Kasper Gilissen (Utrecht)

lees verder

18. Axel Eerdman (Houten)

lees verder

19. Ellen Hendriks (Utrecht)

lees verder

20. Albert Jansen (Utrecht)

lees verder

21. Corrie Van Brenk (Utrecht)

lees verder

Foto's


Dit zijn onze jongste verkiesbare kandidaten!

AWP heeft in De Stichtse Rijnlanden voor de komende verkiezingen weer een jonge lichting deskundigen klaarstaan!

 

Contactinformatie

Heb je vragen aan AWP van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)?  Stuur dan een emailbericht naar: awphdsr@gmail.com