AWP Brabantse Delta

AWP Brabantse Delta

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP pleit voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP komt op voor drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving.

De AWP stond voorheen voluit voor Algemene Waterschapspartij maar op het stembiljet staan we als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’. Bovendien doet de AWP ook mee met de provinciale verkiezingen in Noord-Brabant.

Klik hier voor alle kandidaten voor AWP Brabantse Delta

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Minder opwarming van de aarde betekent minder problemen met water.

Wij zijn een landelijke onafhankelijke partij voor het waterbelang van alle burgers – zuiver water dus! Het team van de Algemene Waterschapspartij in  het waterschapsgebied van  Brabantse Delta gaat voor waterschapsbeleid voor mensen, mensen zoals jij.

Verkiezingen op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor het provinciebestuur (Provinciale Staten van Noord-Brabant) en voor het waterschap (Brabantse Delta) .

De AWP Brabantse Delta wil op 15 maart 2023 meedoen aan de waterschapsverkiezingen.  Wij zoeken nu al mensen die straks op de kieslijst willen staan. En we zoeken mensen die meer op de achtergrond willen meehelpen. Zo kunnen we samen het verschil maken.

Ook zoeken we mensen die willen meehelpen in de AWP-campagne, om zoveel mogelijk stemmen op de AWP binnen te halen. Want hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer invloed op de besluiten die het waterschap neemt.

Kom erbij. Doe mee met de AWP!

Heb jij interesse om mee te doen met de AWP?  Wij zoeken enthousiaste mensen om met ons mee te doen. Jong én oud. Samen voor water en klimaat!

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen voor water en klimaat!

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP!

Onafhankelijk en transparant

AWP Brabantse Delta is onafhankelijk van landelijke en lokale politieke partijen. De mensen van de AWP hebben een passie voor water en een duidelijke visie op het waterbeheer ervan. AWP Brabantse Delta komt op voor de belangen van alle inwoners.

Wij zetten ons in voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven.

 
Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Word jij actief voor het waterschap Brabantse Delta?

Nieuws AWP voor water, klimaat en natuur 30 sept. 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water m...

Publicatie 'niet bang voor water?' Hans Middendorp

Nieuws Lees de publicatie ‘niet bang voor water?’ van Hans Middendorp over wat de waterschappen voor je doen ...

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Nieuws Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten Hoge biodiversiteit heeft ook effect op effectiviteit van waterzuivering Maatschappelijk...

Markpontje bij Terheijden

Nieuws   Markpontje bij Terheijden vaart weer! bron: BN de Stem Al vijf jaar vaart veerman Theo Stikkers (71) van de ene naar de andere Markoever om fie...

22 maart Wereldwaterdag

Nieuws wereldwaterdag, zeg je ook dank je wel tegen kraanwater Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen schoon drinkwater, bij ons komt het gewoon ...

Droppie Water! website met kinderinformatie over kerntaken waterschappen

Nieuws Droppie Water leert basisschoolleerlingen door spelletjes en oefeningen over het werk dat de waterschappen doen. De Unie van Waterschappen richt zic...

Regionale Speerpunt van de AWP Brabantse Delta

regionaal speerpunt AWP Brabantse Delta

AWP daagt bestuurskandidaten Waterschap Brabantse Delta uit tot live debat over grenskwesties "Hoe werken we samen met andere bestuursorganen?" De AWP hoopt ook dat op lokaal niveau stevige openbare debatten worden gevoerd over de lastenverdeling van de waterschapsysteemheffing. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel bewoners , bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”

Onze kandidaten

1. 1. Anton Arnold (Roosendaal )

lees verder

2. 2. Peter Verwaters (Raamsdonksveer)

lees verder

3. 3. Dimph Rubbens (Standdaarbuiten)

lees verder

4. 4. Hans van Oosterbosch (Roosendaal )

lees verder

5. 5. Tialda Gerritsma (Dongen )

lees verder

6. 6. Stephan van Renterghem (Raamsdonksveer)

lees verder

7. 7. Jelle van Leengoed (Roosendaal )

lees verder

8. 8. Willemijn Elshof-Strasters (Breda )

lees verder

9. 9. Stef van Roemburg (Roosendaal)

lees verder

10. 10. Adriaan van Hooijdonk (Drimmelen)

lees verder

Foto'sAWP Brabantse Delta

waterveiligheid, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur

AWP Brabantse Delta wil graag, dat het waterschap zo goed blijft functioneren, omdat water belangrijk is. De AWP-bestuursleden willen constructief meedenken en waar nodig een kritisch geluid laten horen. Dat vereist gerichtheid op innovatie en op de toekomst, in plaats van alleen meegaan met de waan van de dag.

Goed gebruik belastinggeld

AWP Brabantse Delta ziet toe op goed gebruik van belastinggeld en is alert op meekoppelkansen. Voor uitgaven die het waterschap nu doet, moet het nu de verantwoordelijkheid nemen en niet de exploitatiekosten doorschuiven naar volgende generaties.

 

Samen voor water en klimaat

Waterschappen en provincies moeten veel meer inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte.De AWP Brabantse Delta wil een maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren, zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

Waterschappen en provincie zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw huidige en toekomstige leefomgeving. De AWP Brabantse Delta wil dat deze taken goed worden geregeld, en dat er word ingespeeld op nieuwe technieken.

Inwoners centraal

AWP Brabantse Delta wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. De door u gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van de Brabantse Delta en kunnen die ook aan u uitleggen.

Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap, en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen of e-mailen.