AWP Rijn en IJssel

AWP Rijn en IJssel

Korte introductie van onze afdeling
De Algemene Waterschapspartij, afdeling Rijn & IJssel, heeft zich de laatste jaren doorontwikkeld tot een stabiele en betrouwbare bestuurlijke factor. Via de in 2015 verkregen zetel in het Algemeen Bestuur zijn we in staat geweest onze standpunten kenbaar te maken door regelmatig op positief-kritische wijze het beleid en de werkzaamheden van het waterschap te toetsen. Via onze slogan ‘niet politiek, wel deskundig’ blijven we benadrukken dat het werk van het waterschap een specifieke benadering vereist, vormgegeven via speerpunten, zoals deze elders op deze site staan aangegeven. Wij hopen met onze ideeën en uitgangspunten veel ingezetenen.

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

De uitslagen

Nieuws De verkiezingsuitslag van 20 maart 2019 op Partijniveau: CDA – 54033 – 5 zetels Water Natuurlijk – 52.780 5 zetels VVD – 39...

Regionale Speerpunten van de Algemene Waterschapspartij, afdeling Rijn en IJssel

1. Klimaatverandering - waterrisico's, wateroverlast en droogte

Robuuste waterveiligheid en goede ruimtelijke inpassing horen hoog op de agenda te staan. Dat is nu nog onvoldoende in het actuele beleid geborgd. Het waterschap is volgend op wat de Deltacommissaris voorbereidt en de rijksoverheid bepaalt. Dat is echter niet voldoende. Het waterschap kan het voortouw nemen om te zorgen voor veilig wonen zonder wateroverlast en voor voldoende water voor mens, dier en plant omdat het waterschap samen met de ingezetenen op de hoogte zijn van de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast wil het AWP in het oostelijk deel van het beheersgebied van Rijn en IJssel bestaande klei- en leemputten gebruiken voor droogtebestrijding.

2. Belastingheffing - eerlijker lastenverdeling, gebaseerd op een nieuw belastingstelsel

Het is niet langer acceptabel dat burgers een onevenredig groot deel van de waterschapsbelasting betalen. De kosten voor het watersysteembeheer worden nu vooral opgebracht door ingezetenen en woningeigenaren, terwijl de landbouw en het bedrijfsleven relatief weinig betalen, maar wel van het waterbeheer profiteren. Huishoudens betalen 80% van de watersysteemheffing! Binnen een waterschap hoort het profijtbeginsel te gelden en het principe dat de vervuiler betaalt. Bij waterschappen hoort steeds het beginsel belang-betaling-zeggenschap te gelden.

3. Stedelijk waterbeheer

Het AWP wil voortvarend aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De waterschappen hebben een belangrijke rol als het gaat om het klimaat-bestendig maken van Nederland. Steenbreek is niet voldoende en niet overal nodig. Het gaat om Nederland weerbaar te maken tegen al merkbare extreme weersomstandigheden. In het stedelijk gebied de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk beperken.

4. Het waterschap als functionele democratie

In een goed waterschapsbestuur is waterdeskundigheid een vereiste. Deze deskundigheid overstijgt het belang van een politieke achtergrond. Waterschappen zijn technisch-georiënteerde organisaties die zich bezighouden met rioolwaterzuivering, waterkwaliteit, watermanagement, waternatuur en waterveiligheid. Om daar goed over mee te kunnen denken, moet je verstand van zaken hebben.

5. Duurzaamheid & innovatie -gecontroleerde innovatie is gewenst bij de aanpak van alle facetten van de waterproblematiek.

Het AWP wil prioriteit geven aan de bouw van zuiveringsinstallaties met een sterk innovatief karakter en verhoging van het tempo bij het terugwinnen van grondstoffen, inclusief upgrading van bestaande installaties

6. Medicijnresten – pilots om te komen tot aanpak van de problematiek

Voorkómen is beter dan genezen! Het waterschap dient zo snel mogelijk samen met ziekenhuizen en verpleeghuizen meer pilotprojecten op te zetten om medicijnresten aan de bron te verwijderen voordat het in het afvalwater komt. Voor de diffuse lozing van medicijnresten (bijna iedereen gebruikt in meerdere of mindere mate medicijnen) en andere probleemstoffen moet ook versneld op de rioolwaterzuiveringen nieuwe zuiveringsstappen gebouwd worden

7. Kostenreductie – maatregelen om te komen tot een herijking van de schuldenlast van het waterschap

Waterschap Rijn en IJssel heeft in het verleden fors geïnvesteerd in nieuwe technieken bij de bouw van RZWI’s en andere kapitaalintensieve projecten, waardoor de schuldenlast van het waterschap fors is opgelopen. Het AWP is voorstander van maatregelen en/of onderzoeken om te kijken op welke manier deze last kan worden verminderd, ter voorkoming van ongewenst sterke tariefsverhogingen op de lange termijn.

Onze kandidaten

1. Henk Kreunen, lijsttrekker, tel. 0624395999. (Lochem)

lees verder

2. Gerrit Vossers (Silvolde)

lees verder

3. Jan van Halteren ('s-Heerenberg)

lees verder

4. Gerrie Gotink (Zutphen)

lees verder

5. Alexander Compagner (Markelo)

lees verder

6. Jan Welling ('s-Heerenberg)

lees verder

7. Bertus Karssenberg (Harfsen)

lees verder

8. Evert Blaauw (Zelhem)

lees verder

9. Jelmer Klaassen, voorzitter/contactpersoon, tel. 06-26688304, jelmer.klaassen@waterschapspartij.nl (Bathmen)

lees verder

10. Willem Behrens (Doetinchem)

lees verder

11. Zeeger van der Koppel (Bathmen)

lees verder

12. Gerrit Oonk (Neede)

lees verder

13. Rob van Mierlo (Bathmen)

lees verder

Foto's