AWP Hunze en Aa’s

AWP Hunze en Aa’s

AWP voor water, klimaat en natuur

Dit is de webpagina van de AWP Hunze en Aa’s. De AWP pleit voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP komt op voor drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving.

Verkiezingen op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor het provinciebestuur (Provinciale Staten van Groningen) en voor het waterschap (Hunze en Aa’s) .

De AWP Hunze en Aa’s zoekt nu mensen die op de kieslijst willen staan. En we zoeken mensen die meer op de achtergrond zich willen verdiepen in het beleid van de provincie, om de gekozen AWP-ers straks te ondersteunen. Zo kunnen we het verschil maken.

Ook zoeken we mensen die willen meehelpen in de AWP-campagne, om zoveel mogelijk stemmen op de AWP binnen te halen. Want hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer invloed op de besluiten die het Waterschap neemt.

Kom erbij. Doe mee met de AWP!

Heb jij interesse om mee te doen met de AWP?  Wij zoeken enthousiaste mensen om met ons mee te doen. Jong én oud. Samen voor water en klimaat!

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen voor water en klimaat!

Of word nu meteen lid!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Marcel Lamain nieuwe lijsttrekker AWP

Nieuws De AWP afdeling Hunze en Aas heeft Marcel Lamain gekozen tot lijsttrekker bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.   Marcel is geboren e...

Regionale Speerpunten AWP Hunze en Aa's

Nu aan de slag met klimaatverandering

Wie klimaat zegt, zegt water! Of het nu om waterschade door hoosbuien gaat, of om verdroging van natuur en land-schap door een tekort aan grondwater. Klimaatverandering is niet meer te stoppen. De AWP wil dat in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen, de onderwerpen waterbeheer en wateroverlast standaard worden meegenomen.

Verdroging, verzilting en drinkwater

In Nederland gaan bomen dood omdat het grondwater diep wegzakt, terwijl er genoeg regen valt in de herfst en winter. Boeren mogen niet meer beregenen en drink-waterbedrijven waarschuwen dat er binnenkort niet genoeg grondwater meer is voor drinkwater. De AWP wil dat waterschappen en provincies ervoor zorgen dat we droge voeten houden maar ook dat we verdroging voorkomen.

Gezond water voor mens en dier

Gezond eten, het klinkt heel logisch maar op Nederlandse landbouwgrond wordt driftig met gif gespoten. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Veel chemische stoffen, zoals PFAS en Gen-X, zijn desastreus voor onze gezondheid. De AWP wil strenge controles op chemische stoffen, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbieden.

Rijke en robuuste natuur

Nederland is een klein land met weinig ruimte voor natuur. Mensen vinden rust en ontspanning in de natuur. Sloten en beken, omzoomd door natuur-vriendelijke oevers, zijn belangrijk als wandelgebied en als leefgebieden voor planten en dieren (biodiversiteit). De AWP wil zulke sloten en beken uitbreiden tot een groenblauw netwerk van leefgebieden, die doorlopen van het platteland tot in stedelijk gebied.

Betaalbare en duurzame energie

De energietransitie naar duurzame energie is cruciaal om klimaat-verandering te vertragen door vermindering van CO2-uitstoot. En om onafhankelijk te worden van de import van aardgas. De AWP wil duurzame energie bevorderen om energie betaalbaar te houden. Kansrijke initiatieven voor duurzame energie, zoals aquathermie en groene waterstof uit zonne-energie, moeten versneld ontwikkeld worden.

Onze kandidaten

1. Marcel Lamain (Stadskanaal)

lees verder

2. Joop Mentink (Tynaarloo)

lees verder

3. Jan van Calker (Musselkanaal)

lees verder

4. Jan Willem Koops (Gasselternijveen)

lees verder

5. Sjoerd van Soelen (Haren)

lees verder

6. Johan Blaauw (Stadskanaal)

lees verder

Foto's


AWP Hunze en Aa’s

waterveiligheid, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur

AWP Hunze en Aa’s wil graag, dat het waterschap zo goed blijft functioneren, omdat water belangrijk is. De AWP-bestuursleden willen constructief meedenken en waar nodig een kritisch geluid laten horen. Dat vereist gerichtheid op innovatie en op de toekomst, in plaats van alleen meegaan met de waan van de dag.

 

Goed gebruik belastinggeld

AWP Hunze en Aa’s ziet toe op goed gebruik van belastinggeld en is alert op meekoppelkansen. Voor uitgaven die het waterschap nu doet, moet het nu de verantwoordelijkheid nemen en niet de exploitatiekosten doorschuiven naar volgende generaties.

Samen voor water en klimaat

Waterschappen en provincies moeten veel meer inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. De AWP Hunze en Aa’s wil een maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren, zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

Waterschappen en provincie zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw huidige en toekomstige leefomgeving. De AWP Hunze en Aa’s wil dat deze taken goed worden geregeld, en dat er wordt ingespeeld op nieuwe technieken.

Als maatschappij dienen we meer ruimte te reserveren voor een gezond watersysteem. Die ademruimte voor het watersysteem kan prima worden ondergebracht in een natuurlijke inrichting.

De mens dient zorg te dragen voor het schoon en leefbaar houden van haar omgeving. Wat er niet in gaat hoeft er ook niet uit gehaald te worden.

Inwoners centraal

AWP Hunze en Aa’s wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. De door u gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Hunze en Aa’s en kunnen die ook aan u uitleggen.

Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap, en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen of e-mailen.