AWP Hunze en Aa’s

AWP Hunze en Aa’s

AWP voor water, klimaat en natuur

Dit is de webpagina van de AWP Hunze en Aa’s. De AWP pleit voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP komt op voor drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving.

Verkiezingen op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor het provinciebestuur (Provinciale Staten van Groningen) en voor het waterschap (Hunze en Aa’s) .

De AWP Hinze en Aa’s zoekt nu mensen die op de kieslijst willen staan. En we zoeken mensen die meer op de achtergrond zich willen verdiepen in het beleid van de provincie, om de gekozen AWP-ers straks te ondersteunen. Zo kun je een verschil maken.

Ook zoeken we mensen die willen meehelpen in de AWP-campagne, om zoveel mogelijk stemmen op de AWP binnen te halen. Want hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer invloed op de besluiten die de provincie neemt.

Kom erbij. Doe mee met de AWP!

Heb jij interesse om mee te doen met de AWP?  Wij zoeken enthousiaste mensen om met ons mee te doen. Jong én oud. Samen voor water en klimaat!

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen voor water en klimaat!

Of word nu meteen lid!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Regionale Speerpunten AWP Hunze en Aa's

De vervuiler betaalt

Onze afdeling vindt dat voor de waterschapslasten het profijtbeginsel dient te gelden. Degene met het grootste profijt en grootste vervuiling dient volgens ons het meeste bij te dragen aan de waterschapsbelastingen. De ingezetenen betalen op dit moment gemiddeld 80% van de watersysteemheffing terwijl uit onderzoek (zie AWP-site) is gebleken dat dit maximaal 60% mag zijn. Onze insteek is dan ook om de tarieven van de ingezetenen gedurende de komende vier jaar te bevriezen op het huidige tarief.

Afschaffen Inkomenspolitiek via Waterschappen

Het waterschap is een functionele democratie waar geen inkomenspolitiek thuis hoort. Daarom pleiten wij ervoor om kwijtschelding onder te brengen bij de gemeenten en niet bij het waterschap.

Afbouw geborgde zetels

Onze afdeling vindt dat de verhouding tussen het aantal geborgde zetels en de betaalde waterschapsbelasting meer in evenwicht dient te zijn en pleit dan ook voor een afbouw van het aantal geborgde zetels.

Onze kandidaten

1. Johan Blaauw (Stadskanaal)

lees verder

2. Jan van Calker (Musselkanaal)

lees verder

3. Jan Willem Koops (Gasselternijveen)

lees verder

4. Sjoerd van Soelen (Haren)

lees verder

5. Elisabeth Lenting (Siddeburen)

lees verder

6. Jans van Wijk (Emmen (Barger Oosterveld))

lees verder

Foto's


AWP Hunze en Aa’s

waterveiligheid, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur

AWP Brabantse Delta wil graag, dat het waterschap zo goed blijft functioneren, omdat water belangrijk is. De AWP-bestuursleden willen constructief meedenken en waar nodig een kritisch geluid laten horen. Dat vereist gerichtheid op innovatie en op de toekomst, in plaats van alleen meegaan met de waan van de dag.

Goed gebruik belastinggeld

AWP Brabantse Delta ziet toe op goed gebruik van belastinggeld en is alert op meekoppelkansen. Voor uitgaven die het waterschap nu doet, moet het nu de verantwoordelijkheid nemen en niet de exploitatiekosten doorschuiven naar volgende generaties.

Samen voor water en klimaat

Waterschappen en provincies moeten veel meer inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte.De AWP Brabantse Delta wil een maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren, zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

Waterschappen en provincie zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw huidige en toekomstige leefomgeving. De AWP Brabantse Delta wil dat deze taken goed worden geregeld, en dat er word ingespeeld op nieuwe technieken.

Inwoners centraal

AWP Brabantse Delta wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn. De door u gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van de Brabantse Delta en kunnen die ook aan u uitleggen.

Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost? Heeft u een probleem met het waterschap, en komt u er niet uit? U mag ons altijd schrijven, bellen of e-mailen.

word nu lid!