AWP Noorderzijlvest

AWP Noorderzijlvest

Samen voor Water en Klimaat

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Minder opwarming van de aarde betekent minder problemen met water.

Klik hier: de AWP zoekt enthousiaste mensen!

De AWP komt op voor het waterbelang van alle burgers. De AWP pleit voor gezond water in een gezonde wereld. De AWP komt op voor drie kernthema’s: water, klimaat en (duurzame) leefomgeving.

Verkiezingen op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor het provinciebestuur: Provinciale Staten van Groningen en voor het waterschap Noorderzijlvest.

De AWP Noorderzijlvest wil op 15 maart 2023 meedoen aan de waterschapsverkiezingen.  Wij zoeken nu al mensen die straks op de kieslijst willen staan. En we zoeken mensen die meer op de achtergrond willen meehelpen. Zo kunnen we samen het verschil maken.

Ook zoeken we mensen die willen meehelpen in de AWP-campagne, om zoveel mogelijk stemmen op de AWP binnen te halen. Want hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer invloed op de besluiten die het waterschap neemt!

Kom erbij. Doe mee met de AWP!

Heb jij interesse om mee te doen met de AWP?  Wij zoeken enthousiaste mensen om met ons mee te doen. Jong én oud. Samen voor water en klimaat!

Wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen voor water en klimaat!

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP!

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Nieuws en opiniestukken

Word jij actief voor de AWP in het waterschap Noorderzijlvest?

Nieuws AWP voor water, klimaat en natuur 30 sept. 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water m...

Opinie: Het buitenland jaloers op onze waterschappen

Nieuws https://www.vno-ncw.nl/forum/het-buitenland-jaloers-op-ons-waterschap ...

Word jij actief voor het waterschap Noorderzijlvest?

Nieuws AWP voor water, klimaat en natuur 30 sept. 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water m...

Regionale Speerpunten AWP Noorderzijlvest

Zorgen dat zoet (regen-)water wordt vastgehouden.

Afvalwater zuiveren van vreemde stoffen zoals: medicijnen, chemicaliën en micro-plastics.

Afvalwater zuiveren van vreemde stoffen zoals: medicijnen, chemicaliën en micro-plastics. Dan zijn de grondstoffen uit de afvalstroom herbruikbaar.

Rechtvaardige verdeling van de waterschapslasten

Rechtvaardige verdeling van de waterschapslasten

Onze kandidaten

1. Wouter Schep (Holwierde)

lees verder

2. Margreet Homan (De Wilp)

lees verder

‘AWP niet politiek wel deskundig’ Noorderzijlvest staat voor uw belang:

1.Voor onze kinderen

De AWP Noorderzijlvest wil geen korte termijn oplossingen. De uitdagingen waar ons gebied voor staat, vragen om oplossingen die er voor zorgen dat ook onze kinderen droge voeten houden en kunnen beschikken over schoon water. De klimaatverandering en aardbevingen maken dat we echt werk moeten maken van onze veiligheid; sterke klimaat- en aardbevingsbestendige zeedijken en sterke klimaat- en aardbevings-bestendige dijken langs onze kanalen.

2. Mensen echt serieus nemen

Met de AWP als echte waterschapspartij die niet uit de landelijke of plaatselijke politiek komt, is uw belang in goede handen bij de AWP. Geen politieke spelletjes; niet de waan van de dag die regeert. Veilig en schoon water voor nu en de toekomst vraagt om daadkracht. De AWP doet dat vanuit haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid.

3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken

Het klimaat wordt grilliger. Dat merken we door de toename van hoosbuien en wateroverlast, maar ook periodes van droogte komen vaker voor. Daar moeten we met ons waterbeheer op inspelen. Als er heel veel water valt moeten we dat op kunnen vangen in gebieden die daarvoor ingericht zijn zoals dat nu al gebeurt in de ‘De Onlanden’. Dan hebben we meer tijd om het overtollige water weg te pompen.  Daarnaast moeten we zuinig zijn op het zoete water. Dus niet alles snel  afvoeren en wegpompen, maar ook vasthouden en bewaren. Gebieden die we nu gebruiken als waterbergingsgebied bij wateroverlast, zouden meer moeten worden benut als zoetwatervoorraad.

4. Geen viezigheid in ons water

De rioolwaterzuiveringen halen heel veel viezigheid uit het water. Die viezigheid bevat echter ook veel waardevolle stoffen waarop planten prima kunnen groeien. Nu wordt veel slib verbrand. Dat is jammer. We zouden als mensen ook onderdeel van de kringloop moeten zijn door het slib geschikt te maken als meststof in de landbouw. Uitdaging is om het een schone meststof te laten zijn zonder medicijnresten e.d.

De verbetering van de waterkwaliteit door de landbouw is op de goede weg, maar zal verder doorgezet moeten worden. De inzet van minister Schouten om tot kringlooplandbouw te komen, de inzet van het nieuwe Europese landbouwbeleid op water, bodem, klimaat en biodiversiteit, alsmede duurzaamheidsinitiatieven in de markt bieden de landbouw een mooie kans om deel van de oplossing te zijn.

5. Plezier met water

De maren, de beken, de meren maar ook de zeedijken zijn plekken om te genieten van het water. Het waterschap heeft ook de taak om het recreatieve gebruik van water te ondersteunen.