AWP Schieland en de Krimpenerwaard

AWP Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

AWP voor water, klimaat en natuur

Water is overal en zeker in Schieland en de Krimpenerwaard, waar het diepst punt van Nederland gelegen is op 6,92 meter beneden NAP. De zeespiegelstijging is daarom het grootste gevaar voor ons gebied op middellange en lange termijn. Deze bescherming is top-prioriteit nummer 1. Wij gaan met jongeren in gesprek over de toekomst van Nederland. Het is de hoogste tijd voor verandering.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Schieland en de Krimpenerwaard

Schoonwater om ons heen in de stad en op het platteland, is van groot belang voor iedereen. Geen schadelijke stoffen in ons milieu. De lozing van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen moet z.s.m. worden gestopt. Het is de hoogste tijd voor verandering.

De AWP wil dat er snel het overleg tussen Provincie, Gemeente Zuidplas, en met bedrijven, bewoners en landeigenaren opgepakt gaat worden voor het gebied Zuidplaspolder Zuidoost.

Het Project KIJK moet snel ter hand wordt genomen. De faalkans van de tweede stuw bij Krimpen moet z.s.m. worden verbeterd. De veiligheid van de bewoners in dit gebied staat voorop.

De AWP vindt dat de noodzakelijke verbeteringen aan Schielands Hoge Zeedijk snel aangepakt moeten worden willen wij over 20 jaar voorbereid zijn op de eerste stijging van de zeespiegel.

Biologische boeren

Biologische boeren zouden minder waterschapsbelasting moeten betalen dan de gangbare boerenbedrijven. Op die manier willen wij werken aan het versnellen van de landbouwtransitie.

De gemeenten moeten worden aangespoord om tuinen en groen weer terug te laten komen in het gebied. Acties als tegels uit je tuin wippen en waterberging aanleggen zijn belangrijk tegen hittestress en om regenwater in de grond te laten zakken..

Bodemdaling van de Krimpenerwaard moet worden gestopt evenals het boren naar drinkwater door Oasis. De bestrijding en de beheersing van de populatie Amerikaanse Rode Rivierkreeften moet zo snel mogelijk worden opgepakt. Bewoners moeten buiten kunnen zwemen, varen en zeilen en hun vishengels kunnen uitwerpen.

Ook provinciale verkiezingen op 15 maart

Tegelijk met de waterschapsverkiezingen wordt er ook gestemd voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Klik hier voor de pagina van AWP Zuid-Holland.

 

 

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

bezoek aan de boerderij van Marinus en Marja de Vries in Stolwijk

Nieuws en opiniestukken

Regionale Speerpunten van de AWP Schieland en de Krimpenerwaard

1. Basisveiligheid is waterveiligheid​

Water. Er zijn grote uitdagingen om de waterkeringen en de omliggende omgeving klimaatbestendig te houden. Waterveiligheid is een primaire verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Daar waar mogelijk combineren wij het onderhoud van dijken met de aanleg van recreatiemogelijkheden, mits de waterveiligheid niet in het geding komt. Uiteindelijk blijft ‘ruimte voor de dijken’ een belangrijk thema bij waterveiligheid. Buitendijks bouwen mag niet worden toegestaan. Bodemdaling. Wij leven binnen Schieland en de Krimpenerwaard in één van de laagst gelegen gebieden van Nederland waar bodemdaling een stuk van de dagelijkse werkelijkheid is. Daar waar dat mogelijk is, moeten in samenspraak met inwoners, in plaats van verlaging van het waterpeil, alternatieve oplossingen toegepast worden om verdere bodemdaling tegen te gaan. Uiteindelijk zijn water en bodem sturend bij de inrichting van ons gebied. Wanneer het waterpeil verlaagd wordt dan zal de bodem sneller dalen. Het is een feit dat de zeespiegel stijgt. Er zijn grenzen aan het verlagen van het waterpeil. Wij maken ons sterk dat er passende oplossingen moeten komen voor de agrarische sector. Verzilting. Als gevolg van de bodemdaling, de stijgende zeespiegel en de steeds maar diepere Nieuwe Waterweg bij Rotterdam, neemt de verzilting alleen maar verder toe. Daarom moeten er voor zuidwest Nederland een regionale aanpak komen.

2.​ ​ ​Klaar voor de klimaatverandering:

Klimaatverandering. De stad en de agrarische sector hebben last van de gevolgen van klimaatverandering zoals mislukte oogsten en schade aan openbare ruimte en vastgoed. Er is op dit moment veel inhoudelijke kennis om dit soort vraagstukken door te vertalen naar waterschapsbeleid. Daar ligt voor de AWP een belangrijke taak. Hittestress. Hittestress tegengaan door o.a. vergroening van daken en tuinen of andere manieren waarop je langer water kan vasthouden. Subsidiemaatregelen zien wij niet als een taak van de waterschappen maar als een taak van de gemeentelijke- provinciale- en landelijke overheid. Innovatie. Wij zijn een groot voorstander voor het inzetten van innovatieve technieken om natuurvriendelijke omgeving en oevers in onze omgeving te realiseren. Vervuiler betaalt. In dit kader van schoon water, vinden wij het belangrijk dat de vervuiler betaalt. Dat is een belangrijke motivatie om vervuiling tegen te gaan.  Schoon water is van levensbelang voor de gezondheid van de mens, dat is waar wij ons sterk voor maken.

Natuur

Biodiversiteit. In ons gebied zijn maar liefst 240 soorten bloemen en planten in het wild waargenomen (2022). Het boerenland telt veel soorten bloemen en planten. Maar ook tuinen en stadsparken dragen bij aan de groene leefomgeving. Helaas bedreigt de rode Amerikaanse rivierkreeft, veel van het leven onderwater in onze sloten en watergangen. Wanneer het aan de AWP ligt, pakken wij het wegvangen van deze exoten, direct aan.

Onze kandidaten

1. Lex Welter (Capelle aan den IJssel)

lees verder

2. Ivo Kors (Gouderak)

lees verder

3. Gerard Boks

lees verder

4. Hans van Zeijl (Zoetermeer)

lees verder

5. Inge van Berkel (Rotterdam)

lees verder

6. Nelleke Krol (Bergschenhoek)

lees verder

7. Krista van Zeijl (Zoetermeer)

lees verder

8. Ruben Knuistingh Neven (Capelle aan den IJssel)

lees verder

9. Aroen Mughal (Rotterdam)

lees verder

10. Joost Mulder (Rotterdam)

lees verder

11. Geke Smit (Krimpen aan de Lek)

lees verder

12. John Smit (Krimpen aan de Lek)

lees verder

Foto's