AWP Delfland

AWP Delfland

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP wil méér natuur langs de waterkant, méér inzet op klimaatverandering en terugwinnen van energie en grondstoffen op de waterzuivering. De AWP Delfland streeft naar een eerlijke verdeling van de waterschapslasten tussen burgers, bedrijven en boeren. Suggesties of een goed idee? Neem contact met ons op!

VV-leden: Hans Middendorp, Antoinette Jans, Ko Heijboer
Commissieleden: Frans van Kasteren, Anne van Hagen, André Faber
Coördinator: Edzo Ebbens

Volg de AWP Delfland op Facebook en op Twitter!

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

Agenda

Nieuws en opiniestukken

AWP resultaten in de afgelopen vier jaar (2019-2023)

Nieuws   Welke resultaten behaalde de AWP voor u als kiezer? 10 feb 2023 – De afgelopen vier jaar (2019-2023) hebben wij ons als AWP Delfland met...

Blauwalgen terugkerend probleem in zwemplassen, is ijzerzand een oplossing?

Opinie   AWP wil zwemwater Delftse Hout zuiveren met ijzerzand 20 jan. 2023 – Blauwalgen zijn een bron van ergernis! Want net als het lekker zwem...

Politieke keuzes in Delfland - wat vindt de AWP?

Nieuws   Antwoorden kieswijzer ‘MijnStem’ op actuele politieke vragen 29 jan 2023 – Binnenkort komt de kieswijzer ‘MijnStemR...

Wie wil vissen, moet ook zorgen voor goed viswater

Nieuws   Waterschappen verantwoordelijk voor schoon water en voor de waternatuur 10 jan. 2023 – Hengelsporters zijn gewend om onbekommerd hun hen...

Delfland zorgt voor schoon water en droge voeten, niet voor inkomensbeleid

Nieuws   Inkomensbeleid is taak van gemeente 10 jan. 2023 – Recent hebben PvdA, PvdD, Water Natuurlijk en CU/SGP gepleit voor een eenmalige kwijt...

Afvalwater is geld waard

Nieuws   Delfland neemt AWP-motie over duurzaamheid aan 8 dec 2022 – De duurzaamheid van het waterschap Delfland krijgt een impuls door de motie ...

Regionale Speerpunten van de AWP Delfland

AWP Delfland wil warmte en grondstoffen terugwinnen uit het rioolwater. Dat is goed voor het milieu en levert het waterschap geld op.

Rioolwater zit vol grondstoffen, zoals papiervezels, nitraat en fosfaat. De AWP wil beginnen met het fosfaat en de vezels van WC-papier terug te winnen voor hergebruik. Bijkomend voordeel is dat er dan minder slib overblijft, dat per vrachtwagen naar de vuilverbranding in Dordrecht gaat. Ook kan er veel meer energie uit rioolwater worden gewonnen, door het slib beter te vergisten waardoor er meer groengas vrijkomt en door de warmte uit het afvalwater te halen met een warmtewisselaar.

AWP Delfland wil de waterschapslasten eerlijk verdelen over bedrijven en huishoudens, geen lasten doorschuiven naar volgende generaties.

Delfland is met stip het duurste waterschap van Nederland. Huishoudens in Delfland betalen al gauw 100 euro meer dan in dan andere waterschappen in Zuid-Holland. AWP Delfland vindt dat bedrijven en tuinders meer moeten bijdragen aan de waterschapslasten. AWP Delfland wil ook de jaarlijkse rentelasten structureel verlagen door jaarlijks voldoende geld te reserveren voor aflossing van leningen, om stap-voor-stap de leningenportefeuille te verkleinen.

AWP Delfland wil rivierkreeften wegvangen, omdat ze schade aanbrengen aan de natuur en aan de slootkanten.. 'Kreeftjes uit de Hollandse polder' kunnen een aantrekkelijk streekproduct worden.

Rode rivierkreeftjes vormen een plaag in de vele sloten van de regio Delfland. Ze vreten alle waterplanten op en er zijn zoveel kreeftjes, dat bijvoorbeeld het aantal kikkers, salamanders en vissen afneemt. Bovendien gaven ze gangetjes in de slootkanten waardoor er extra bagger in de sloot komt. AWP Delfland pleit voor samenwerking met beroepsvissers en sportvissers om de aantallen rivierkreeftjes binnen de perken te houden. 'Kreeftjes uit de Hollandse polder' kunnen een aantrekkelijk streekproduct worden.

AWP Delfland wil dat we in de zomer overal kunnen zwemmen. Blauwalg maakt zwemmen onmogelijk. En bestrijdingsmiddelen horen niet in het water.

AWP Delfland wil er er door het waterschap voor extra doorstroming wordt gezorgd in de zwemwateren waar 's zomers niet kan worden gezwommen vanwege explosieve aanwezigheid van blauwalg. Ook wil AWP Delfland wil dat alle rioolwaterzuiveringen worden uitgerust met een extra vierde zuiveringstrap om bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het rioolwater onschadelijk te maken. In 2021 zijn er 256 verschillende chemische stoffen gevonden in het slootwater van Delfland. Elf bestrijdingsmiddelen kwamen boven de toegestane norm. De AWP Delfland pleit voor schoon water zonder bestrijdingsmiddelen. Ook zogenoemde 'medicijnresten' (uitgeplaste medicijnen) vormen steeds meer een probleem.

AWP Delfland wil duurzame warmte uit de gracht bevorderen om energie betaalbaar te houden.

In theorie kan er verwarming voor 4 miljoen huishoudens worden gehaald uit sloot- en grachtenwater. AWP Delfland wil dat het waterschap zich actief inspant om pilot projecten met aquathermie uit te voeren.

Onze kandidaten

1. Hans Middendorp (Voorburg West)

lees verder

2. Antoinette Jans (Den Haag Bezuidenhout)

lees verder

3. Ko Heijboer (Maassluis)

lees verder

4. Frans van Kasteren (Rijswijk)

lees verder

5. Anne van Hagen-Rooijen (Schiedam)

lees verder

6. Gelske van Beusekom (Delft)

lees verder

7. André Faber (Den Haag)

lees verder

8. Loes Elshof (Delfgauw)

lees verder

9. Johan van Dalen (Maassluis)

lees verder

10. Edzo Ebbens (Schiedam)

lees verder

11. Marie-Lène Onland (Den Haag Wateringseveld)

lees verder

12. Peter van Bruggen (Delft)

lees verder

13. Sipke van der Werf (Voorburg West)

lees verder

14. 'kWaak

lees verder

Foto's


 

 

AWP Delfland

AWP voor water, klimaat en natuur

Uw gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Delfland, en kunnen die ook aan u uitleggen.
Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost?
Heeft u een probleem met het waterschap en komt u er niet uit?
U mag ons altijd schrijven, bellen, e-mailen of twitteren.

De AWP Delfland wil een brug slaan tussen Delfland en de burgers! 

De AWP Delfland wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn.
Verder wil de AWP erop toezien dat het hoogheemraadschap van Delfland zich bepaalt tot zijn kerntaken en dat de kerntaken sober en doelmatig worden uitgevoerd.
Zo wil de AWP Delfland zorgdragen voor een beperking van de lastenstijging.

Wilt u weten waar wij ons de afgelopen jaren zoal mee bezig hebben gehouden? Ga naar onze nieuwsberichten voor een overzicht!

U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter.