AWP Delfland

AWP in waterschap Delfland

Wat wil de AWP? In een notedop:

De AWP wil méér natuur langs de waterkant, méér inzet op klimaatverandering en terugwinnen van energie en grondstoffen uit rioolwater, zoals papiervezels en fosfaat. Bestrijdingsmiddelen en giftige stoffen horen niet in het water. AWP Delfland streeft naar een eerlijke verdeling van de waterschapslasten tussen burgers, bedrijven en boeren.

AWP voor water, klimaat en natuur

Bij nieuwe huizen en bedrijven rekening houden met regenwateroverlast en droogte door klimaatverandering. Meer sloten met natuurvriendelijke oevers aanleggen. Wegvangen van  exotische rivierkreeften die alle waterplanten opvreten. Duurzame warmte opwekken uit het water van grachten en vaarten. En geen kosten doorschuiven naar volgende generaties. Dat allemaal en meer! Doe mee, stem AWP.  Suggesties of een goed idee? Neem hier contact met ons op!

 

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Agenda

Nieuws en opiniestukken

Waarom tuinders moeten meebetalen aan extra toezicht

Opinie . Greenport Holland = Gifpoort Holland? De watervervuiling is groot in het Westland en de rest van Delfland. In 2022 werden er meer dan 40 bestrijdin...

Waterschapsbelasting stijgt fors voor inwoners Delfland in 2024

Nieuws maar bedrijven en glastuinbouw worden uit de wind gehouden Delfland, 16 jan 2024 – De watersysteemheffing voor inwoners gaat in 2024 met 10-12...

Kraaiennest in Westland en Broekpolder bij Vlaardingen bovenaan lijst natuurgebieden met PFAS

Nieuws  Recreatiegebied Broekpolder ligt op een stortplaats voor giftig slib 153 natuurterreinen onderzocht op bestrijdingsmiddelen door Centrum Milieukund...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in Delfland

Nieuws   Natuur krijgt het opnieuw moeilijk deze zomer Delfland, 15 juni 2023 – De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan ...

Snoekenpaaiplaats is leuk idee maar helpt biodiversiteit niet

Nieuws   Meer ruimte voor waternatuur nodig in Delfland Delfland, 8 juni 2023 – Delfland is trots op 1600 jonge snoekjes die vorige week zijn op...

Delfland krijgt conservatief college, AWP buitenspel

Nieuws . AWP, WN, PvdA en PvdD buitenspel gezet Delfland, 27 mei 2023 – VVD, CDA en de geborgde zetels hebben hun greep op het bestuur van het hooghee...

Regionale Speerpunten van de AWP Delfland

AWP Delfland wil warmte en grondstoffen terugwinnen uit het rioolwater. Dat is goed voor het milieu en levert het waterschap geld op.

Rioolwater zit vol grondstoffen, zoals papiervezels, nitraat en fosfaat. De AWP wil beginnen met het fosfaat en de vezels van WC-papier terug te winnen voor hergebruik. Bijkomend voordeel is dat er dan minder slib overblijft, dat per vrachtwagen naar de vuilverbranding in Dordrecht gaat. Ook kan er veel meer energie uit rioolwater worden gewonnen, door het slib beter te vergisten waardoor er meer groengas vrijkomt en door de warmte uit het afvalwater te halen met een warmtewisselaar.

AWP Delfland wil de waterschapslasten eerlijk verdelen over bedrijven en huishoudens, geen lasten doorschuiven naar volgende generaties.

Delfland is met stip het duurste waterschap van Nederland. Huishoudens in Delfland betalen al gauw 100 euro meer dan in dan andere waterschappen in Zuid-Holland. AWP Delfland vindt dat bedrijven en tuinders meer moeten bijdragen aan de waterschapslasten. AWP Delfland wil ook de jaarlijkse rentelasten structureel verlagen door jaarlijks voldoende geld te reserveren voor aflossing van leningen, om stap-voor-stap de leningenportefeuille te verkleinen.

AWP Delfland wil rivierkreeften wegvangen, omdat ze schade aanbrengen aan de natuur en aan de slootkanten.. 'Kreeftjes uit de Hollandse polder' kunnen een aantrekkelijk streekproduct worden.

Rode rivierkreeftjes vormen een plaag in de vele sloten van de regio Delfland. Ze vreten alle waterplanten op en er zijn zoveel kreeftjes, dat bijvoorbeeld het aantal kikkers, salamanders en vissen afneemt. Bovendien gaven ze gangetjes in de slootkanten waardoor er extra bagger in de sloot komt. AWP Delfland pleit voor samenwerking met beroepsvissers en sportvissers om de aantallen rivierkreeftjes binnen de perken te houden. 'Kreeftjes uit de Hollandse polder' kunnen een aantrekkelijk streekproduct worden.

AWP Delfland wil dat we in de zomer overal kunnen zwemmen. Blauwalg maakt zwemmen onmogelijk. En bestrijdingsmiddelen horen niet in het water.

AWP Delfland wil er er door het waterschap voor extra doorstroming wordt gezorgd in de zwemwateren waar 's zomers niet kan worden gezwommen vanwege explosieve aanwezigheid van blauwalg. Ook wil AWP Delfland wil dat alle rioolwaterzuiveringen worden uitgerust met een extra vierde zuiveringstrap om bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het rioolwater onschadelijk te maken. In 2021 zijn er 256 verschillende chemische stoffen gevonden in het slootwater van Delfland. Elf bestrijdingsmiddelen kwamen boven de toegestane norm. De AWP Delfland pleit voor schoon water zonder bestrijdingsmiddelen. Ook zogenoemde 'medicijnresten' (uitgeplaste medicijnen) vormen steeds meer een probleem.

AWP Delfland wil duurzame warmte uit de gracht bevorderen om energie betaalbaar te houden.

In theorie kan er verwarming voor 4 miljoen huishoudens worden gehaald uit sloot- en grachtenwater. AWP Delfland wil dat het waterschap zich actief inspant om pilot projecten met aquathermie uit te voeren.

Onze kandidaten

1. Hans Middendorp (Den Haag)

lees verder

2. Anne van Hagen-van Rooijen (Schiedam)

lees verder

3. Ko Heijboer (Maassluis)

lees verder

4. Frans van Kasteren (Rijswijk)

lees verder

5. Ruud Leibbrand (Voorburg)

lees verder

6. André Faber (Den Haag)

lees verder

7. Loes Elshof (Delfgauw)

lees verder

8. Johan van Dalen (Maassluis)

lees verder

9. Anne-Roos van der Elst (Den Haag)

lees verder

10. Riezwaan Dinmahomed (Den Haag)

lees verder

11. Suzanne van Dijk (Den Haag)

lees verder

12. Huub van 't Hart (Delft)

lees verder

13. Coline Lugassy-van der Spek (Schiedam)

lees verder

14. Ulbe Spaans ('s-Gravenzande)

lees verder

15. Gelske van Beusekom (Delft)

lees verder

16. Aad van Leeuwen (Maassluis)

lees verder

17. Remco Luisman (Den Haag)

lees verder

18. Cor Hoekzema (Maassluis)

lees verder

19. Bert Dijkman (Den Haag)

lees verder

20. Rene de Vries (Den Haag)

lees verder

21. CAROLE SWARTHOF (Den Haag)

lees verder

22. Jerry Beunk (Maassluis)

lees verder

23. Martin Lenferink (Den Haag)

lees verder

24. Ron Hart (Nootdorp)

lees verder

25. Edzo Ebbens (Schiedam)

lees verder

26. Sipke van der Werf (Voorburg West)

lees verder

27. Rem Koolhaas (Rotterdam)

lees verder

28. Louise Simmers (Den Haag)

lees verder

29. Antoinette Jans (Den Haag Bezuidenhout)

lees verder

Foto's


 

 

AWP Delfland

AWP voor water, klimaat en natuur

Uw gekozen vertegenwoordigers van de AWP zijn aanspreekbaar op de plannen en besluiten van Delfland, en kunnen die ook aan u uitleggen.
Heeft u iets gezien dat volgens u anders zou moeten worden opgelost?
Heeft u een probleem met het waterschap en komt u er niet uit?
U mag ons altijd schrijven, bellen, e-mailen of twitteren.

De AWP Delfland wil een brug slaan tussen Delfland en de burgers! 

De AWP Delfland wil de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn.
Verder wil de AWP erop toezien dat het hoogheemraadschap van Delfland zich bepaalt tot zijn kerntaken en dat de kerntaken sober en doelmatig worden uitgevoerd.
Zo wil de AWP Delfland zorgdragen voor een beperking van de lastenstijging.

Wilt u weten waar wij ons de afgelopen jaren zoal mee bezig hebben gehouden? Ga naar onze nieuwsberichten voor een overzicht!

U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter.