Vechtstromen

AWP voor water, klimaat en natuur

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Vechtstromen

De AWP Vechtstromen is een niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur.

AWP stond voorheen voluit voor Algemene Waterschapspartij maar op het stembiljet staan we als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.

Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsnaam is AWP voor water klimaat en natuur. We realiseren ons nu dat er voor onze leefomgeving nog wel een schepje extra moet gebeuren om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Het roer moet nu om!

We hebben natuurlijk oog voor natuur en landbouw, maar we zijn er primair voor u als inwoner. We willen met u communiceren en staan open voor uw initiatieven. Klimaatverandering heeft ook steeds meer gevolgen voor onze steden en dorpen: hoosbuien, droogte en afwijkende grondwaterstanden. Dit vraagt om een integrale aanpak in samenwerking met alle betrokken waterpartners. De komende 4 jaar willen wij ons bij het Waterschap Vechtstromen gaan inzetten om de problemen die in uw buurt spelen aan te pakken.

De verbrede aanpak laat zich ook vertalen in ons nieuwe logo.

AWP voor WATER KLIMAAT EN NATUUR

Bent u verder in ons geïnteresseerd bekijk dan ons lokale verkiezingsprogramma.. Klik op de link:

verkiezingsprogramma AWP WVS lokaal 2023-2027


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Kandidatendag 11 februari 2023 in Doorn

Nieuws en opiniestukken

Wat hebben we als AWP deze vier jaar al bereikt in Vechtstromen

Nieuws RESULTATEN: Wat heeft AWP Vechtstromen de afgelopen vier jaar bereikt! ·       AWP Vechtstromen had de afgelopen periode drie zetels in het wat...

Kieslijst AWP Vechtstromen bekend.

Nieuws Op bijgaande foto ziet u een groot deel van onze kandidaten voor 15 maart.  Voor de kieslijst klikt u op de link. Kieslijst 2023 Kieslijst 15-03-2023...

Er komen nieuwe verkiezingen op 15 maart 2023 stem op lijst 3

Nieuws Hiervoor stemt u op lijst 3 ·     Onafhankelijk: AWP-Vechtstromen staat los van de gevestigde landelijke politieke partijen. Dat geeft ons de rui...

Wie zijn wij en waar staan we voor.

Opinie Ons waterschap zorgt voor het beheer van het water in Twente en Noord oost Drenthe. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en ...

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Regionale Speerpunten van de AWP Vechtstromen

AWP Vechtstromen behartigt de belangen van inwoners van steden en dorpen.

De sectoren landbouw en natuur hebben hun eigen belangenbehartigers.

AWP betrekt u als inwoner bij lokale kwesties.

U weet immers het beste wat er speelt in uw straat of wijk.

AWP kaart namens u waterproblemen in steden en dorpen aan.

Hoosbuien en droogte veroorzaken problemen, ook in steden en dorpen. AWP kaart dit aan in het bestuur van het waterschap en zoekt samen met gemeente en provincie naar lokale oplossingen.

AWP wil betere beheersing van het grondwater

Wij investeren in nieuwe oplossingen zodat u droge voeten houdt en de drinkwatervoorziening niet in gevaar komt.

AWP knokt voor een rechtvaardige verdeling van de kosten

U als inwoner betaalt te veel waterschapsbelasting. Wij knokken voor een eerlijke verdeling én voor transparantie; u moet zelf kunnen zien waarvoor u precies belasting betaalt.

AWP is een regionaal gewortelde partij en krijgt geen orders van politiek Den Haag

AWP is ongebonden en kent uw lokale belangen. Onze leden komen uit 23 verschillende Vechtstromen-gemeentes en we werken samen met zo veel mogelijk lokale politieke partijen.

AWP zet zich in voor een duurzame toekomst en laat haar stem horen

Medicijnresten in het riool, plastic soep in de oceanen, chemische bestrijdingsmiddelen op landbouwgronden, dat moet snel anders. AWP focust op de kerntaken van het waterschap om de belastingdruk beheersbaar te houden. Tegelijk zetten we ons in om door goede samenwerking de ernstige milieuproblemen in groter verband aan te pakken.

Op 15 maart 2023 zijn er nieuwe waterschapsverkiezingen.
Bent u net als wij van mening dat het roer nu om moet stem dan op AWP

Onze kandidaten

1. Hans van Agteren (Enschede)

lees verder

2. Wieger Mulder (Hengelo)

lees verder

3. Hans Hammink (Almelo)

lees verder

4. Ton Lowik (Losser)

lees verder

5. Freek Buijtelaar (Klijndijk)

lees verder

6. Christien van WIjk (Almelo)

lees verder

7. Rosemarie Merz (Tubbergen)

lees verder

8. Herman Timmerman (Klazienaveen)

lees verder

9. Leo Hofste (Oldenzaal)

lees verder

10. Martha Horstman (Losser)

lees verder

11. Gerrit Haselhorst (Marle)

lees verder

12. Machiel Wispels (Borne)

lees verder

13. Hans Lubbers (Hengelo)

lees verder

14. Bas van der Velde (Ommen)

lees verder

15. Rene de Groot (Bruchterveld)

lees verder

16. Nico Broekema (Emmen)

lees verder

17. Bert Klaas (Wierden)

lees verder

18. Jan van Ulst (Enschede)

lees verder

19. Piet IJben (Denekamp)

lees verder

20. Anoesjka Kemperink (Hengelo)

lees verder

21. Toon Brummelhuis (Oldenzaal)

lees verder

Foto's