AWP Rijnland

AWP voor water, klimaat en natuur
in het Hoogheemraadschap van Rijnland – Lijst 8

We zijn volledig onafhankelijk, we hebben geen banden met ‘Haagse’ partijen.
Wel deskundig, want al onze kandidaten zijn deskundig als het gaat om de waterschapstaken. Geen politici met amper waterkennis, maar echte professionals.
De één weet als ingenieur alles over watersystemen, de andere is goed in financiën en projectmanagement van grootschalige waterprojecten en weer een ander is juridisch sterk en ondersteunt het belangrijke werk dat wij doen.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Rijnland

Ook provinciale verkiezingen op 15 maart

Tegelijk met de waterschapsverkiezingen wordt er ook gestemd voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Klik hier voor de pagina van AWP Zuid-Holland.

Stem 15 maart 2023 op AWP voor water, klimaat en natuur


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Agenda AWP Rijnland

Nieuws en opiniestukken

AWP Rijnland stelt kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen 2023 vast

Nieuws De eerste 4 kandidaten op de lijst van AWP voor water, klimaat en natuur in Rijnland.Vlnr: Amira al Zakka, Joas van den Berg, Adriaan van Geest en Rob...

Speerpunten van AWP Rijnland

Alleen woningen bouwen waar het veilig is

Opkomen voor het belang van water. Aangeven wanneer een plan voor woningbouw echt onverstandig is, omdat het heel lastig wordt voor het waterschap om deze droog te houden.

Droge voeten houden, maar ook verdroging voorkomen

Integraal beheer van al het water (regen, grond- en oppervlaktewater). Slechts in beperkte mate het oppompen van ondiep grondwater toestaan. De grenzen hiervoor vastleggen in een grondwaterpeilbesluit.

Gezond water voor mens en dier

Actief controleren wat er aan chemische stoffen in sloten, meren en rivieren terechtkomt. Waar mogelijk boetes uitdelen aan vervuilers.

Meer natuurvriendelijke oevers en vismigratie bevorderen

Natuurvriendelijke oevers aanleggen op zo'n wijze dat ze natuurgebieden met elkaar verbinden. Zorgen dat vissen goed landinwaarts of juist naar zee kunnen zwemmen. Goede open verbindingen, o.a. voor glasaal en paling.

Duurzame energie uit afvalwater en oppervlaktewater

Winnen van warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) en afvalwater (riothermie) om huizen en kantoren mee te verwarmen, zodat daar geen aardgas meer voor nodig is.

Geneesmiddelen uit het riool en daarmee de zuivering houden

Meer samenwerken met farmaceuten en gezondheidsinstellingen, zodat geneesmiddelen überhaupt niet in het riool komen. Dat is zeer effectief en voorkomt het moeten nemen van dure, extra waterzuiveringsstappen.

Open en transparante bestuurscultuur én besturingscultuur

Zo min mogelijk geheimhouding van stukken en een open sturing in de organisatie.

Zie voor de uitwerking van onze speerpunten ook ons Verkiezingsprogramma.

Onze kandidaten

1. Joas van den Berg (Hillegom)

lees verder

2. Adriaan van Geest (Alphen aan den Rijn)

lees verder

3. Robert Stuurman (Haarlem)

lees verder

4. Amira al Zakka (Leiden)

lees verder

5. Jan Willem Eelkman Rooda (Gouda)

lees verder

6. Nico Thijssen (Santpoort-Noord)

lees verder

7. Frans Micklinghoff (Wassenaar)

lees verder

8. Bert Schuuring (Bloemendaal)

lees verder

9. Patrick Brandt (Haarlem)

lees verder

10. Bob van Nunen (Haarlem)

lees verder

11. Elmert de Boer (Badhoevedorp)

lees verder

12. Joël Habte (Haarlem)

lees verder

13. Geert Vinke (Zoetermeer)

lees verder

14. Jan van den Assem (Brasschaat (BE))

lees verder

15. Alexandra Beerens - Feith (Haarlem)

lees verder

16. Maurice van Grasstek (Rijsenhout)

lees verder

17. Gijs van Nes (Leiden)

lees verder

18. Maya Velis (Haarlem)

lees verder

19. Nick van der Lee (Hillegom)

lees verder

20. Jan de Haan (Nieuw-Vennep)

lees verder