AWP Scheldestromen

AWP Scheldestromen (Zeeland)

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP Zeeland stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke partijen in de Eerste en Tweede Kamer. Een bewuste keuze. AWP Zeeland komt op voor de belangen van alle inwoners: met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.

Klik hier voor alle kandidaten van AWP Scheldestromen

Haalbaar en betaalbaar is niet alleen ons motto, maar ook de naam van ons lokale verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma 2023-2027 Haalbaar en betaalbaar


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Agenda AWP Zeeland

Nieuws en opiniestukken

Lou Waterman lijsttrekker AWP Zeeland (Scheldestromen)

Nieuws De leden van AWP Zeeland (Scheldestromen) hebben de kieslijst vastgesteld voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Daarbij is Lou ...

AWP Zeeland zoekt kandidaten!

Nieuws De AWP is politiek onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan een landelijke politieke partij in de Eerste of Tweede Kamer. Maar samenwerken met ander...

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

Regionale Speerpunten van AWP Zeeland

Haalbaar en betaalbaar is het motto van AWP Zeeland!

Elk beleid moet gericht zijn op realistische doelen, die daadwerkelijk haalbaar zijn zonder de burger op kosten te jagen. Investeren waar nodig, maar niet buitensporig.

Tegen kustbebouwing

Wij willen het karakteristieke Zeeuwse landschap koesteren, maar de veiligheid mag onder geen enkel beding in het gedrang komen.

Verdroging voorkomen en droge voeten behouden

Grenzen aan onttrekking van het ondiepe grondwater vastleggen in grondwaterpeilbesluit, zodat woningeigenaren en boeren weten waar ze aan toe zijn en natuurgebieden niet verdrogen.

Gezond water voor mens en dier

Actief controleren op wat er allemaal aan chemische stoffen terecht komen in het oppervlaktewater, en waar mogelijk ook boetes uitdelen aan vervuilers. PFAS en GenX stoffen horen niet thuis in ons water!

Geen verdere ontpoldering

Goede landbouwgronden niet prijs (laten) geven aan natuur, maar tijdig en proactief zoeken naar alternatieven die breed gedragen worden. Een tweede Hedwige koste wat kost voorkomen!

Zoet water koesteren

Het is drinkwater voor mens, dier en plant. Zoet water is niet ongelimiteerd, betere opvang en bewaren van zoet water heeft de hoogste prioriteit. Tegengaan van verzilting is niet alleen belangrijk voor de landbouw, maar ook om ons drinkwater veilig te stellen.

Veilig verkeersbeleid

Op alle wegen waar het waterschap verantwoordelijk is, moet veiligheid - voor alle weggebruikers - prioriteit zijn.

Stimuleren van innovatie

Stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zoals tegengaan van verzilting waar mogelijk, zilte landbouw waar noodzakelijk, zoetwaterbellen aanvullen. AWP wil zuivering van medicijnresten bij de bron aanpakken, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Waterrecreatie stimuleren

AWP vindt het belangrijk dat er veilig en verantwoord kan worden gerecreëerd aan het Zeeuwse water. De waterkwaliteit is hiervoor een belangrijk meetpunt.

De gebruiker betaalt

AWP is van mening dat elke inwoner, particulier of bedrijfsmatig, moet betalen naar het verbruik. Alleen op deze manier wordt men gestimuleerd zuinig(er) met water om te gaan.

Onze kandidaten

1. Lou Waterman (Oost-Souburg)

lees verder

2. Marina Eckhardt (Vogelwaarde)

lees verder

3. ir. Glenny Davidse (Nieuwdorp)

lees verder

4. Hynde Zemmouri (Vlissingen)

lees verder

5. ing. Harm ten Klooster (Middelburg)

lees verder

6. Drs. Jamie Knol (Terneuzen)

lees verder

7. MSc. Vincent Traas (Nieuwdorp)

lees verder

8. Mini Roelvink ( Sint-Maartensdijk)

lees verder

9. Sjako Kloosterman (Kapelle)

lees verder

10. Angelica Nielsen (Clinge)

lees verder

11. Leen van Doorn (Sint-Maartensdijk)

lees verder

12. Anne Janse (Goes)

lees verder

13. Rini Eckhardt (Zaamslag)

lees verder

14. Ria Wilbrink (Westkapelle)

lees verder

15. Merijn Verhelst (Terneuzen)

lees verder

Foto's