AWP Scheldestromen

AWP Scheldestromen (Zeeland)

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP Zeeland stelt zich geheel onafhankelijk op, zonder binding met landelijke politieke partijen. Een bewuste keuze. AWP Zeeland komt op voor de belangen van alle inwoners: met een brede kijk op water, deskundigheid en ervaren bestuurskandidaten.

Bij de afgelopen verkiezingen zijn wij, mede door de hogere opkomst, gegroeid met +/- 3000 stemmen. Helaas was dit niet voldoende voor een extra zetel, maar de huidige zetel is behouden. Wij danken een ieder die zijn of haar stem op ons heeft uitgebracht!


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Agenda AWP Zeeland

Nieuws en opiniestukken

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP Zeeland reageert op de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie

Nieuws Introductie Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

Regionale Speerpunten van de AWP Zeeland

Kwijtschelding waterschapsbelasting studenten

Wij willen een regeling voor (uitwonende) studenten waarbij zij de mogelijkheid krijgen tot kwijtschelding van de waterschapslasten. AWP is van mening dat een studielening een schuld is en geen inkomen.

Tegen kustbebouwing

Wij willen het karakteristieke Zeeuwse landschap koesteren, maar ook de veiligheid mag onder geen enkel beding in het gedrang komen.

Minder geborgde zetels

Het belang van de inwoners moet zwaarder wegen. Daarom is één geborgde zetel per belangcategorie meer dan genoeg.

Samenwerking

Goede samenwerking met partners op gebied van landbouw, natuur, milieu, recreatie en bedrijfsleven.

Geen verdere ontpoldering

Goede landbouwgronden niet prijs (laten) geven aan natuur, maar tijdig en proactief zoeken naar alternatieven die breed gedragen worden.

Zoet water koesteren

Het is drinkwater voor mens, dier en plant. Zoet water is niet ongelimiteerd, betere opvang en bewaren van zoet water heeft de hoogste prioriteit.

Veilig verkeersbeleid

Uniforme maximumsnelheden op buitenwegen, met extra zorg voor veilig fietsen en meer handhavend optreden.

Stimuleren van innovatie

Stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zoals zilte landbouw, vis- en schelpdierteelt of kustprojecten.

Zeeland op de kaart

Zeeland sterk op de kaart zetten als watersportregio, met aandacht voor kust-, strand- en landrecreatie.

Blik op de toekomst

Veilig wonen, werken en recreëren, ook voor onze kinderen. Een krachtig waterschap, een echte waterautoriteit met een brede kijk op de toekomst van onze Deltawateren. Brede kijk op recreatieve ontwikkelingen; meer zorg voor jachthavens, ligplaatsen, duikplekken, vissteigers, fiets-, wandel- en kanoroutes en veilig zwemwater voor nu en de toekomst. Vroeg betrekken van onderwijs en educatie; projecten stimuleren op gebied van water en natuurbeleving.

Onze kandidaten

1. Lou Waterman (Oost-Souburg)

lees verder

2. Cathrien Kole (Wemeldinge)

lees verder

3. ir. Glenny Davidse (Nieuwdorp)

lees verder

4. Marina Eckhardt (Vogelwaarde)

lees verder

5. Jos Hoeijmakers (Zonnemaire)

lees verder

6. Sjako Kloosterman (Kapelle)

lees verder

7. Leen van Doorn (Sint-Maartensdijk)

lees verder

8. Ria Wilbrink (Westkapelle)

lees verder

Foto's