AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering.
In 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen.

De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. AWP voor water, klimaat en natuur.  Doe mee met de AWP – Maak jij het verschil?

Bekijk onze nieuwsbrief

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...

Klimaatverandering begint nu pas, het wordt erger

Opinie 6 jan 2022 - De AWP maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat ook steeds sneller, lijkt het wel. Nu houdt een winterse h...

Drinkwater op rantsoen schrikbeeld voor AWP

Nieuws 30 dec 2022 - Drinkwater op rantsoen is het schrikbeeld van iedere Nederlander. Maar als we niets doen, dan ontstaan er serieuze tekorten in sommi...

Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar maar elke dag een beetje viezer

Nieuws 2 jan 2023 - Het grondwatersysteem in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan. Dat heeft gevolgen voor de natuur, de drinkwatervoor-ziening, de lan...

De vijf Landelijke Speerpunten van de AWP

1Nu aan de slag met klimaatverandering

Wie klimaat zegt, zegt water! Of het nu om waterschade door hoosbuien gaat, of om verdroging van natuur en land-schap door een tekort aan grondwater. Klimaatverandering is niet meer te stoppen. De AWP wil dat in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen, de onderwerpen waterbeheer en wateroverlast standaard worden meegenomen.

2Verdroging, verzilting en drinkwater

In Oost- en Zuid-Nederland gaan bomen dood omdat het grondwater diep wegzakt, terwijl er genoeg regen valt in de herfst en winter. Boeren mogen niet meer beregenen en drink-waterbedrijven waarschuwen dat er binnenkort niet genoeg grondwater meer is voor drinkwater. De AWP wil dat waterschappen en provincies ervoor zorgen dat we droge voeten houden maar ook dat we verdroging voorkomen.

3Gezond water voor mens en dier

Gezond eten, het klinkt heel logisch maar op Nederlandse landbouwgrond wordt driftig met gif gespoten. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Veel chemische stoffen, zoals PFAS en Gen-X, zijn desastreus voor onze gezondheid. De AWP wil strenge controles op chemische stoffen, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbieden.

4Rijke en robuuste natuur

Nederland is een klein land met weinig ruimte voor natuur. Mensen vinden rust en ontspanning in de natuur. Sloten en beken, omzoomd door natuur-vriendelijke oevers, zijn belangrijk als wandelgebied en als leefgebieden voor planten en dieren (biodiversiteit). De AWP wil zulke sloten en beken uitbreiden tot een groenblauw netwerk van leefgebieden, die doorlopen van het platteland tot in stedelijk gebied.

5Betaalbare en duurzame energie

De energietransitie naar duurzame energie is cruciaal om klimaat-verandering te vertragen door vermindering van CO2-uitstoot. En om onafhankelijk te worden van de import van aardgas. De AWP wil duurzame energie bevorderen om energie betaalbaar te houden. Kansrijke initiatieven voor duurzame energie, zoals aquathermie en groene waterstof uit zonne-energie, moeten versneld ontwikkeld worden.

15 maart 2023: stemmen voor provincies en waterschappen