AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering.
In 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen.

De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. AWP voor water, klimaat en natuur.  Doe mee met de AWP – Maak jij het verschil?

Bekijk onze nieuwsbrief

Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws 26 nov 2022 - Het kabinet komt eindelijk met een omvattende visie voor de uitdagingen rond water, klimaat en natuur. De AWP wil voortvarend aan de...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie 19 nov 2022 - Tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Waterschappen moeten een inhaal...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, blijkt uit het Compendium voor de L...

Stikstofplan van Remkes onvoldoende voor natuur

Opinie 22 oktober 2022 - De AWP is niet tegen boeren maar wel tegen stikstof! En tegen alles waar de stikstofproblematiek voor staat. "Je moet water, kli...

Waterschappen op weg naar duurzaamheid - plannen genoeg, AWP wil nu doorpakken!

Nieuws 13 oktober 2022 - Er ligt een enorm grote uitdaging voor de waterschappen om de ambitie van energieneutraliteit te bereiken in 2025. De recente ge...

Hemelwaterberging combineren met hergebruik regenwater: het Vlaamse voorbeeld

Opinie 10 okt. 2022 - Het gebruik van regenwater als oplossing tegen wateroverlast wordt in Nederland nogal eens afgedaan als (te) duur en weinig effecti...
15 maart 2023 stemmen voor de waterschapsverkiezingen

De vijf Landelijke Speerpunten van de AWP

1Nu aan de slag met klimaatverandering

Wie klimaat zegt, zegt water! Of het nu om waterschade door hoosbuien gaat, of om verdroging van natuur en land-schap door een tekort aan grondwater. Klimaatverandering is niet meer te stoppen. De AWP wil dat in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen, de onderwerpen waterbeheer en wateroverlast standaard worden meegenomen.

2Verdroging, verzilting en drinkwater

In Oost- en Zuid-Nederland gaan bomen dood omdat het grondwater diep wegzakt, terwijl er genoeg regen valt in de herfst en winter. Boeren mogen niet meer beregenen en drink-waterbedrijven waarschuwen dat er binnenkort niet genoeg grondwater meer is voor drinkwater. De AWP wil dat waterschappen en provincies ervoor zorgen dat we droge voeten houden maar ook dat we verdroging voorkomen.

3Gezond water voor mens en dier

Gezond eten, het klinkt heel logisch maar op Nederlandse landbouwgrond wordt driftig met gif gespoten. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Veel chemische stoffen, zoals PFAS en Gen-X, zijn desastreus voor onze gezondheid. De AWP wil strenge controles op chemische stoffen, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbieden.

4Rijke en robuuste natuur

Nederland is een klein land met weinig ruimte voor natuur. Mensen vinden rust en ontspanning in de natuur. Sloten en beken, omzoomd door natuur-vriendelijke oevers, zijn belangrijk als wandelgebied en als leefgebieden voor planten en dieren (biodiversiteit). De AWP wil zulke sloten en beken uitbreiden tot een groenblauw netwerk van leefgebieden, die doorlopen van het platteland tot in stedelijk gebied.

5Betaalbare en duurzame energie

De energietransitie naar duurzame energie is cruciaal om klimaat-verandering te vertragen door vermindering van CO2-uitstoot. En om onafhankelijk te worden van de import van aardgas. De AWP wil duurzame energie bevorderen om energie betaalbaar te houden. Kansrijke initiatieven voor duurzame energie, zoals aquathermie en groene waterstof uit zonne-energie, moeten versneld ontwikkeld worden.