AWP Missie: Alles is Water

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP gaat uit uit van het belang van water, klimaat en natuur voor de leefbaarheid van onze samenleving. Denk bijv. aan zeespiegelstijging, hoosbuien, overstromingen zoals in Limburg in 2021 – maar ook om zomerse hittestress in steden en verdroging van de natuur. In brede zin gaat het om onze leefomgeving:  luchtkwaliteit, stikstofcrisis, grondwatertekorten, chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen.

Klik hier : AWP visie – gezond water in een gezonde wereld 

Klik hier voor het AWP Verkiezingsprogramma: Alles is Water

.

Voor ons en voor onze kinderen

De AWP kijkt naar de toekomst en ontkent de klimaatverandering niet. Wij willen dat Nederland zich actief voorbereidt op de effecten van klimaatverandering en ook maatregelen neemt om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan. Onze economie wordt circulair en kringlooplandbouw wordt de norm. Nieuwe technieken zoals energie uit waterstof en aquathermie bieden kansen om onze energiebehoefte op een CO2 neutrale manier op peil te houden. Nederland moet zo worden ingericht dat de opwarming van de steden stopt, periodes met droogte kunnen worden opgevangen en de drinkwater gegarandeerd is.

Klik hier: Waar staat de AWP in het politieke spectrum?

Water moet leidend zijn in de ruimtelijke ordening

Water is in Nederland is bepalend voor onze ruimtelijke ordening. Niet alles kan overal: waar huizen worden gebouwd kan geen hemelwater de grond inzakken. Dijken kunnen niet eindeloos worden verhoogd. De drinkwatervoorziening moet gegarandeerd zijn. Natuurgebieden zijn essentieel om onze voedselproductie en de inwoners gezond te houden. We moeten leren leven met de gevolgen van klimaatverandering. De manier waarop we met het water in onze leefomgeving omgaan moet echt anders. Voor onszelf en voor onze kinderen.

Klimaatverandering is een mondiale uitdaging en er zijn wereldwijd initiatieven om de klimaatverandering aan te pakken. Voor een welvarend land als Nederland moet de lat hoog liggen, en we kunnen zeker versnellen. Wij vinden dat ons klimaatbeleid de doelstellingen Glasgow 2021 ruimschoots moet halen, liefst al in 2040. De AWP wil dat de provincies en waterschappen nu al aan de slag gaan met maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Klik hier: AWP wil vaart maken met klimaattransitie

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP in beeld