AWP Visie: Gezond water in een gezonde wereld

Voor ons en voor onze kinderen

De AWP wil een mooiere en schonere wereld. Een ‘duurzame woon- en leefomgeving’, met ruim aandacht voor water, klimaat en natuur. Want onze woon- en leefomgeving staat onder druk. Het klimaat verandert, er zijn meer hoosbuien en ook vaker hittegolven en lange perioden van droogte. Steden verstenen steeds verder. Natuurgebieden verdrogen. De bodem daalt door lage grondwaterstanden, niet alleen in de polders maar maar ook in woonwijken.

‘Wij willen een betere wereld willen voor onszelf, voor onze kinderen en voor de natuur. Gezond water is het fundament van een gezonde wereld. Nederland is een waterland. Wij leven, wonen en werken in een samenleving met water.’

Een gezonde leefomgeving is niet meer vanzelfsprekend. De biodiversiteit holt achteruit, PFAS in de bodem en drinkwater, fijnstof in de lucht, drinkwater tekorten in oost Nederland, bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit, incidenten met gevaarlijke stoffen, te veel stikstof. De kwaliteit van water, bodem en lucht staat onder druk als gevolg van chemische stoffen uit de industrie, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, stikstof uit de veehouderij, fijnstof uit het verkeer, etc.

Klik hier voor AWP Missie: Alles is Water

 

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP heeft een brede kijk op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Water, klimaat en natuur hebben hun weerslag op zowat alle aspecten van onze leefomgeving. Provincies gaan over de verdeling van de ruimte in Nederland, en hoe die ruimte mag worden gebruikt (ruimtelijke ordening). Waterschappen zorgen voor droge voeten maar ook voor voldoende water in de sloot. Provincie en waterschap vullen elkaar aan in het regionale bestuur, en de AWP wil op beide schaakborden meespelen. De AWP doet daarom mee aan de waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen.

Klik hier: AWP voor water, klimaat en natuur

AWP voor een duurzame woon- en leefomgeving, voor ons en voor onze kinderen  (foto: Pixabay)

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld