AWP wil meebesturen in provincie en waterschap

Meer ruimte voor water, meer ruimte voor natuur, en meer aandacht voor klimaat

AWP wil meer ruimte voor water, meer ruimte voor natuur, en meer aandacht voor klimaat. Daarom willen we zowel bij waterschappen als provincies aan tafel. “We moeten op beide schaakborden meedoen”, zegt Hans Middendorp, vice-voorzitter van de AWP. “Vooral de jongere generaties maken zich zorgen over de trage aanpak van klimaatverandering”.

De regionale schaal van waterschappen en provincies wordt ook steeds belangrijker als het gaat om energie, klimaat, wonen, mobiliteit. En alles hangt met alles samen. De druk op de ruimte neemt gigantisch toe.

De AWP streeft naar een gezonde en duurzame leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat met genoeg betaalbare woningen, een goede bereikbaarheid, en een innovatieve economie. Een klimaat-bestendige en water-robuuste inrichting van Nederland is voor de AWP een urgente ambitie. Dus meer ruimte voor water en meer ruimte voor natuur!

Klik hier: AWP wil vaart maken met de klimaattransitie

“AWP wil op beide schaakborden stukken verplaatsen.”  (foto: Pixabay)

 

Provincie spin-in-het-web van de ruimtelijke ordening

Provincies hebben de regie op de ruimtelijke ordening. En ook klimaatadaptatie staat nu bij de provincies op de agenda. Maar er mag nog wel een tandje bij, vindt de AWP.  De AWP wil vaart maken met een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving, waarin je gezond en veilig oud kunt worden.

De provinciale kerntaken zijn nauw verweven met klimaat. Er is dus ook veel dat juist de provincies kunnen doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan en om de regio’s klimaat-robuust te maken. Zie dit staatje uit het IPO-rapport ‘naar een klimaatbestendig Nederland’.

Samenwerking provincie en waterschap

“We zien trouwens dat provincies en waterschappen, behalve over klimaat, ook op andere terreinen veel meer en veel vaker moeten samenwerken. Onderwerpen zoals schoon water zonder bestrijdingsmiddelen of het beheer van grondwater als grondstof voor drinkwater: dat zijn onderwerpen waarover juist de provincies beslissen”.

De AWP richt de focus op water, klimaat en natuur. Dat zijn voor de AWP drie zijden van dezelfde medaille. Dan gaat het over zeespiegelstijging, over grond- en drinkwater, en over langdurige hoosbuien zoals in Limburg in juli 2021. Maar klimaat is meer dan alleen een technische uitwerking van het waterbeheer. Ook de natuur komt in de verdrukking door de klimaatverandering. De AWP wil klimaatadaptatie integraal meenemen in alle grote provinciale opgaves zoals woningbouw, natuurontwikkeling en energietransitie.

 

Stem 15 maart 2023
AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!