AWP voor water, klimaat en natuur

De drie verkiezingsthema’s van de AWP

Wij komen op voor onze woon- en leefomgeving van alle inwoners, met schoon en gezond water, schone lucht en een schone bodem. Voor ons en voor onze kinderen. Wij zijn een blauwe partij met een groene rand!

Wij willen integraal omgaan met water en watertekorten in Nederland. En wij willen nu maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hoosbuien en droogte. AWP voor water, klimaat en natuur.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de AWP: Alles is Water

AWP voor water, klimaat en natuur. Voor ons en onze kinderen! (foto: Pixabay)  

 

De AWP heeft drie verkiezingsthema’s: water, klimaat en natuur

 

1.  Water

Water moet uitgangspunt zijn voor alle ruimtegebruik in Nederland. Ruimte om hoosbuien op te vangen, ruimte voor natuur en recreatie en ruimte voor een miljoen nieuwe woningen. En die nieuwe woningen moeten ook klimaatbestendig worden gebouwd, en niet op plaatsen die over vijftig jaar moeilijk droog en veilig zijn te houden.

Water gaat over waterbeheer, grondwater en drinkwater. Het gaat ook over droge voeten en veilige dijken. De AWP wil dat water het uitgangspunt is in de ruimtelijke ordening (‘het leidend principe’), maar in de praktijk wordt daar nog vaak aan voorbij gegaan. Zeker nu woningbouw de hoogste prioriteit krijgt, is het verleidelijk om het water ‘even te vergeten’. Maar dat vindt de AWP niet verstandig.

AWP voor schoon en gezond water! Nu en in de toekomst. (foto: Pixabay)

 

2.  Klimaat

we moeten nu maatregelen nemen om straks schade en overlast door hoosbuien te voorkomen. Verdroging willen we tegengaan door niet al het hemelwater snel naar zee te pompen. En we moeten rekening houden met stijging van de zeespiegel. Want het grootste deel van Nederland ligt achter een dijk, op een dalende bodem.

Klimaat en klimaatverandering zijn grote thema’s voor provincies en waterschappen. Het gaat over het klimaatneutraal worden van stad en land (‘de gebouwde omgeving’). Om op de gevolgen van klimaatverandering voorbereid te zijn, moet er heel veel gebeuren. Denk aan maatregelen om overlast door hemelwater zo veel  mogelijk te beperken. Denk aan maatregelen om de grondwatervoorraden aan te vullen. En maatregelen om verdroging van natuurgebieden te stoppen.

Ook de energietransitie is bij de AWP volop in beeld. Om de CO2-uitstoot naar nul te krijgen, moeten we stoppen met fossiele energie. Enerzijds door minder energie te verbruiken, anderzijds door als provincie en waterschap in te zetten op nieuwe vormen van energie.Zo kun jemet gemalen ook warmte winnen uit oppervlaktewater, waarmee je in theorie de helft van Nederland kan verwarmen. Dan maak je pas echt een klapper!

Een gezonde woon- en leefomgeving is een groene leefomgeving. Wij willen gezond water, zonder chemische stoffen zoals PFAS en Gen-X, en zonder bestrijdings-middelen. Wij willen schoon grondwater voor de natuur en om drinkwater van te maken. Wij willen biodiversiteit in onze beken en sloten.

3. Natuur

Natuur in Nederland staat onder druk. Grote natuurgebieden verdrogen door gebrek aan grondwater. Maar ook de kleine natuur in onze directe woonomgeving staat onder druk.
.
De AWP wil een ‘duurzame leefomgeving’, met ruimte voor water met natuurvriendelijke oevers als leefgebied voor planten en dieren (biodiversiteit). Met voldoende water in de bodem, zodat bomen en struiken een droge zomer goed doorkomen. En met slootwater dat schoon is, zonder  stoffen als PFAS en zonder bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Gezond water voor mens en dier.

Watergang met natuurvriendelijke oever

 

Klik hier: drie redenen om lid te worden van de AWP

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP in beeld