Functieprofiel gekozen vertegenwoordiger in waterschapsbestuur en provinciaal bestuur

Provincie

Het bestuur van de provincie ligt in handen van Provinciale Staten, dat uit haar midden een dagelijks bestuur kiest. Provinciale Staten zijn de ‘gemeenteraad’ van de provincie.

Algemene functie-eisen lid Provinciale Staten (PS-lid)

 • Volksvertegenwoordiger:
  – een PS-lid weet wat er leeft onder de ingezetenen, vertegenwoordigt hen, legt actief verantwoording af van de keuzes die gemaakt worden en geniet vertrouwen
 • Sterke betrokkenheid bij de AWP-thema’s water, klimaat en natuur
  – Onderschrijft de speerpunten uit hetVerkiezingsprogramma Alles is Water
  – Bijdrage leveren aan moties en persberichten
 • Onderschrijft de kernwaarden van de AWP
  – Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid (zie verkiezingsprogramma Alles is Water)
 • Beschikbaarheid voor het werk als PS-lid of als duo-lid / commissielid):
  – 1 tot 2 dagen per week (inclusief alle voorbereidingen en leeswerk)
 • Woonachtig binnen de gebiedsgrenzen van de provincie
  – en van plan om daar ook de komende vier jaar te blijven wonen
 • Actieve deelname aan activiteiten zoals informatie-middagen etc. die door de provincie worden georganiseerd
 • Ambassadeur voor de AW

Zie ook: Criteria voor AWP-kandidaten

Waterschap

Het bestuur van het waterschap ligt in handen van het Algemeen Bestuur (AB), dat uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) kiest. Het Algemeen Bestuur is de ‘gemeenteraad’ van het waterschap.

Het Algemeen Bestuur van een waterschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: 1. ingezetenen; 2. agrariërs en overige eigenaren ongebouwd; 3. natuurterreineigenaren; en 4. bedrijven. In totaal zijn er 30 zetels.

De categorie ingezetenen heeft nu 23 zetels. In najaar 2022 neemt de Eerste Kamer een besluit over de categorie Geborgde Zetels.

De vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen worden via directe verkiezingen gekozen door de inwoners van het waterschap. De waterschapsverkiezingen zijn op 15 maart 2023. De waterschapsverkiezingen worden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Algemene functie-eisen lid Algemeen Bestuur (AB-lid)

Algemene functie-eisen zijn:

 • Volksvertegenwoordiger:
  – een AB-lid weet wat er leeft onder de ingezetenen, vertegenwoordigt hen, en legt actief verantwoording af van de keuzes die gemaakt worden en geniet vertrouwen
 •  Sterke betrokkenheid bij de AWP-thema’s water, klimaat en natuur
  – Onderschrijft de speerpunten uit hetVerkiezingsprogramma Alles is Water
  – Bijdrage leveren en voorstellen aan moties en persberichten
 • Onderschrijft de kernwaarden van de AWP
  – Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid (zie verkiezingsprogramma Alles is Water
 • Beschikbaarheid voor het werk als AB-lid of als duo-lid / commissielid):
  – 3 tot 4 halve dagen per maand (inclusief leeswerk)
 • Woonachtig binnen de gebiedsgrenzen van het waterschap
  – en van plan om daar ook de komende vier jaar te blijven wonen
 • Actieve deelname aan activiteitenzoals informatie-middagen etc. die door het waterschap worden georganiseerd
 • Ambassadeur voor de AWP

Zie ook: Criteria voor AWP-kandidaten

 

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!