Hoeveel tijd kost het waterschapsbestuur?

Veel minder intensief dan de gemeenteraad

Hoeveel tijd het waterschapswerk kost, hangt  af van je ambities. Wil jij actief een verschil maken als het gaat over water, klimaat en leefomgeving? Met onderwerpen als waterkwaliteit en waternatuur? Bij de AWP kun jij van binnen uit invloed uitoefenen op het beleid van het waterschap. Of zie jij jezelf liever in een ondersteunende rol? Helpen wanneer het nodig is? Lees dan snel verder. Alle hulp is welkom bij de AWP.

Word nu lid van de Algemene Waterschapspartij AWP

De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023

Klik hier!

 

 

Verschillende rollen in het waterschapsbestuur

Lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap

Je wordt gekozen in de waterschapsverkiezingen en je komt op een zetel in het Algemeen Bestuur (AB) van het waterschap. Het aantal gekozen zetels verschilt per waterschap (max. 23 gekozen zetels). Het AB komt ongeveer een keer per maand bij elkaar (6-10x per jaar, verschillend per waterschap). Elke AB-vergadering wordt voorafgegaan door een commissievergadering, waarin de besluitvorming wordt voorbereid en eventuele aanvullingen en wijzigingen op de notities nog kunnen worden verwerkt. In de meeste AWP-afdelingen wordt 1x bijeengekomen om de commissievergaderingen voor te bereiden, plus 1 x om de AB-vergadering voor te bereiden. Alle data liggen al een jaar van te voren vast, zodat je er in je agenda goed rekening mee kunt houden.

Lid van het Dagelijks Bestuur van een waterschap  

Als de AWP drie of meer zetels behaalt, is er een goede kans om echt mee te besturen, als lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Elke coalitiepartner vaardigt in de regel één AB-lid af in het Dagelijks Bestuur, ook wel het College van dijkgraaf en (hoog)heemraden genoemd. Een rol als (hoog)heemraad kost al gauw 3-4 dagen in de week, met geregeld extra activiteiten ’s avonds en in het weekend.

Duo-lid of plaatsvervanger in een waterschapscommissie

Maar stel dat je niet zó veel tijd erin wil steken. Bij een aantal waterschappen bestaat de mogelijkheid om duo-lid te worden. Er zijn verschillende benamingen: duo-lid, burgerlid, plaatsvervanger, commissielid etc. Stel dat de AWP met twee zetels wordt gekozen in het Algemeen Bestuur, dan krijgen de nummers 3 en 4  op de lijst de kans om benoemd te worden als duo-lid / plaatsvervanger in een waterschapscommissie. In de commissievergaderingen wordt de besluitvorming voorbereid en kan er dus nog veel invloed op de voorstellen worden uitgeoefend.

Plaatsvervangers kunnen de gekozen AB-leden vervangen in de de commissievergaderingen die voorafgaand aan de AB-vergadering worden gehouden. In sommige waterschappen mogen duo-leden ook het woord voeren. De rol van duo-lid / plaatsvervanger kost minder tijd. Vraag naar de praktijk in jouw waterschap.

Lijstduwer bij de AWP

Of je wordt lijstduwer, dwz je steunt de AWP door op de onderste helft van de kieslijst te gaan staan. Je laat zien dat je de AWP steunt, en je motiveert vrienden en bekenden om op de AWP te stemmen.

Alle leden, dus ook lijstduwers, kunnen ná de waterschapsverkiezingen deelnemen aan de AWP fractievergaderingen ter voorbereiding van commissie- en AB-vergaderingen. Dit kan naar eigen keuze ook beperkt blijven tot onderwerpen waar jouw eigen specifieke kennis of interesse naar uit gaat. Als lijstduwer heb je ook de kans om eerst te observeren hoe het nou toegaat in het waterschap en in de AWP-afdeling.

Heb jij oog voor de actualiteit?

Verder vervullen de gewone leden de rol van ogen-en-oren van de AWP en je vertaalt kansen en knelpunten vanuit je eigen dorp of wijk naar concrete vragen die de AWP dan aan de orde kan stellen in het waterschapsbestuur. Immers, het gebied van het waterschap is groot en er liggen veel gemeenten binnen het waterschap. Er wonen vaak rond de één miljoen mensen in een waterschap. Het waterschapsgebied is zó groot dat de gekozen AWP AB-leden zeer geholpen zijn met informatie van geografisch gespreid wonende leden om een meer compleet beeld te krijgen.

Wil je meer informatie? Klik bovenaan de pagina op ‘contact’!

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!