Alwin van Beem

De transitie naar een klimaatbestendige en duurzame samenleving is, in mijn optiek, de grootste maatschappelijke opgave van deze eeuw.

Een dergelijke transitie vraagt om kennis van de technische (on)mogelijkheden maar ook in het creëren van draagvlak. Het is belangrijk dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dit kan gerealiseerd worden door respect te hebben voor elkaars belangen, gebruik te maken van de expertise van alle betrokken partijen en te werken mét de natuur in plaats van ertegen.

Het is mijn overtuiging dat we hiermee niet alleen een prettiger leefomgeving kunnen realiseren maar ook een duurzamer verdienmodel.

Voor water, natuur, klimaat & elkaar: AWP