Frans de Graaf

AWP voor water, klimaat en natuur

Mijn persoonlijke motto is “werken aan een wereld waarin we willen leven”. Dit sluit goed aan bij het verkiezingsprogramma van de AWP. Wij willen dat Nederland zich actief voorbereidt op de effecten van klimaatverandering en ook maatregelen neemt om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast weten we dat het slecht gaat met de biodiversiteit, dat de waterkwaliteit niet goed is en we moeten overstappen op duurzame energie.

We staan voor complexe en ingewikkelde opgaven. De tijd van praten is voorbij. Dit is het moment om ervoor te kiezen om er echt wat aan te doen. Stem op 15 maart voor de toekomst. Stem AWP voor Water, Klimaat en Natuur.

Klik hier voor het Twitter account van Frans de Graaf