Peter Vonk

AWP voor water, klimaat en natuur

Sinds kort woon ik weer in Friesland. De afgelopen jaren werkte ik als huisarts in Amsterdam, daarvoor woonde ik in Sneek. Daarnaast was ik jaren lang bestuurslid van verschillende waterschappen in Noord-Holland. Nu nog in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en straks hopelijk in het Wetterskip Fryslân.

In 2007 heb ik samen met anderen de AWP opgericht. We zijn een landelijke, politiek ongebonden partij met verstand van zaken. Nu ook in Friesland. Ik zet me de komende jaren graag in om de belangen van inwoners in de provincie Friesland te behartigen en te werken aan grote problemen waar we ook wat aan kunnen doen: Klimaatmaatregelen nemen, de biodiversiteit verbeteren en vooral ook inwoners serieus nemen!

Stem op de AWP.