De Nederlandse natuur is ten minste 886 miljard euro waard.

De natuur levert mensen ecosysteemdiensten. Een bos dat fijnstof filtert fijnstof dat slecht is voor de gezondheid van mensen. De bodem die regenwater filtert geeft natuurlijk gezuiverde water als drinkwater. Grasland omdat het voedsel produceert voor vee. De duinen beschermen tegen overstromingen. Bijen en andere insecten bestuiven gewassen. Enzovoort.

Totale waarde ecosysteemdiensten 886 miljard euro.

 

https://www.volkskrant.nl/economie/de-nederlandse-natuur-zou-minstens-886-miljard-euro-waard-zijn-zo-is-dat-berekend~b4178cda/

Aanvulling voor Kieskompas

Opinie Het Kieskompas heeft op basis van alle verkiezingsprogramma’s stellingen gemaakt. Van een aantal stellingen kan de ‘AWP voor Water, Klimaat en Na...

Geen campagnesubsidie voor lokale partijen

Nieuws De ‘AWP voor Klimaat, Water en Natuur’ is een deskundige, ongebonden partij die onafhankelijk is van de Haagse politiek. We zijn gefocust op prakt...

Natuurbeheer en veeteelt gaan prima samen

Nieuws Om de huidige manier van boeren vol te houden, is het vanwege de bodemdaling nodig het waterpeil steeds verder te verlagen. En door het lagere waterpe...

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Nieuws We staan voor grote opgaven in het landelijk gebied en de urgentie groeit. De natuurlijke grenzen van onze natuur, water en bodem worden overschreden ...

Balans tussen economie en natuur

Nieuws We hebben de balans tussen economie en natuur jarenlang verwaarloosd. De natuur is niet een dingetje erbij. Het is van levensbelang. Er is nog heel ve...

Klimaatverandering draait om water

Nieuws Klimaatverandering draait om water. Oogsten mislukken door droogte of overstromingen. Het is dus belangrijk om vooruit te kijken en tijdig te anticipe...