Alain Kokkelmans

Mijn naam is Alain Kokkelmans en ben verkiesbaar op de AWP lijst met als motto: Alles is water!

Ik ben geboren en getogen in Geleen, woon in Stein en Limburg is mijn thuis.

In mijn dagdagelijkse leven ben ik partner, vader, opa en hardwerkende engineer in de chemische industrie op Chemelot. In mijn vrije tijd mag ik graag een fietstour of wandeling door ons prachtige Limburgse landschap maken. Mijn interesses gaan uit naar alles wat met techniek van doen heeft.

Recent gelezen:

Een plek.
Waar je met zorg voor de aarde iets creëert.
Die je niet exploiteert.
Waar je anderen niet uitbuit.
Waar je samen van geniet.
Die je goed doorgeeft aan de volgende generatie.
We zijn mede scheppers.

Vanuit mijn werk heb ik een goed zicht op hoe we moeten transformeren naar een groenere en circulaire maatschappij en ik verkeer in de gelukkige situatie dat die transformatie naast veiligheid hoog aangeschreven staat bij mijn werkgever. Alles staat in het teken van die transitie!

De afgelopen jaren is mijn werk als engineer dan ook behoorlijk verschoven richting veiligheid en milieu. De transitie neemt ondertussen het grootste gedeelte van mijn dagdagelijkse tijd in beslag en dat voelt goed. Vanuit die hoek weet ik dan ook hoe veel technische mogelijkheden er zijn om tot de doelen te komen die we ons stellen. En elke dag worden we daar beter in.

Mijn motto

Kennis combineren met gezond verstand. Kansen zien en benutten. Out of the box. Afweging maken tussen kosten en baten. Oppakken en wegwerken. Prioriteiten stellen. Samenwerken, verbinding zoeken en motiveren.

Momenteel mis ik dit alles een beetje in het politieke landschap.

Waarom ik me beschikbaar stel?

Ik hoop een stem te mogen zijn voor de mensen die net als ik hun dagdagelijkse boterham verdienen met werk in en om de Limburgse industrie en het MKB en zich net als ikzelf bewust zijn van het feit dat de transitie nodig is en vele kansen biedt. Geen eindeloze discussies! Geen afbraak van werkgelegenheid waarmee de productie vanuit Limburg verhuist naar goedkope landen. Stikstof kent geen landsgrenzen!

Water is alles! Velen in Limburg werden hier in het verleden ook op een zeer vervelende manier mee geconfronteerd. Zelf heb ik bewust mee gemaakt hoe in de jaren 80 het Maaswater onder andere het dorpje Meers bedreigde. Recent nog enkele andere plaatsen in Limburg.

Nederland. Het land dat op het gebied van waterbeheersing toonaangevend is in de wereld en in Limburg zijn delen niet beschermd? Het kan bijna niet anders dan dat hier verkeerde belangen bovenaan de lijst staan. Tijdens mijn fietsritten zie ik nog steeds huizen die nog niet bewoonbaar zijn nadat een poos geleden het water niet beheersbaar bleek. Dat is toch niet meer van deze tijd!

Het moet anders!

Hoe?

Goede vraag!

Moge duidelijk zijn dat er op bepaalde gebieden ingeleverd moet worden. Ons doen en laten zal ook een transitie moeten ondergaan en iedereen van jong tot oud zal daaraan mee moeten doen of gaat het vanzelf merken. Betekent dit dat de kwaliteit van ons leven daardoor achteruit moet gaan? Kwaliteit is volgens mij voor te veel mensen verbonden met kwantiteit. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet nodig is maar dat de betekenis van het woord kwaliteit voor eenieder een transitie zal moeten ondergaan.  Ik ben bereid me in te zetten voor de transitie!

Kijk eens of de AWP aansluit bij hetgeen in jou omgaat.

En mocht dit niet het geval zijn; Breng in ieder geval je stem uit!

Alain Kokkelmans