Falco Thijssen

Ik ben Falco Thijssen en ben integraal watersysteemadviseur, momenteel in opdracht als adviseur klimaatadaptatie en afkoppelcoach. Sinds een opleiding Land- en Watermanagement werk ik al 15 jaar lang in functies waar ik te maken heb met vraagstukken over water, bodem en ruimtelijke ordening.

De praktijk haalt ons in, en (klimaat)adaptatie is meer dan actueel. Dit heeft een directe impact op onze maatschappij en economie.

“Nederland is een vergiet, en moet terug naar een spons”

De rijksoverheid kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Uitgangspunt daarbij is dat water en bodem sturend zullen zijn bij het toekennen van functies bij de huidige transities zoals landbouw, woningbouw, energie, biodiversiteit en waterkwaliteit. Dit is een enorme (integrale) opgave, maar bied juist ook kansen!

Door bronmaatregelen te nemen, in plaats van op de huidige voet van symptoombestrijding verder te gaan kunnen we dit op een goede manier aanpakken.

Daarom zijn er experts nodig, die in breed perspectief, stad en landschap slim kunnen inrichten: waterproof-cities, duurzaam bodembeheer, klimaatbestendig bouwen, verhogen van biodiversiteit, transformatie van buitengebied, natuur-inclusieve landbouw en nieuwe natuur. Kortom: integratie van beleidsterreinen.

Klimaatverandering vraagt NU om concrete aanpassingen en nieuwe antwoorden.

Pragmatisch samenwerken en het delen van kennis over initiatieven die zich in de praktijk hebben bewezen zijn hierbij essentieel.

Niet eindeloos denken en praten, maar gewoon beginnnen. Alleen door te doen krijg je inzicht in wat werkt en wat niet. Meer uitvoeringskracht dus: meters maken en monitoren.

En bij elke euro die we uitgeven moeten we ons afvragen of de oplossing voldoende klimaatbestendig is.

Ik steun de AWP omdat ik zie dat er de wil en urgentie is om deze thema’s goed aan te pakken.