Nico Broekema

Dao moot NOE get gebäöre!

Ik kom uit voor de AWP omdat ik de versterking van democratie in het Waterschap en de Provincie Limburg belangrijk vind. Het gaat om belangrijke kwesties in het waterschap waar de burgers te weinig invloed op hebben. Goed waterbeheer, bescherming tegen overstromingsgevaar, meer doen voor de gezondheid en tegen de milieuschadelijke stoffen in oppervlakte water, grondwater en bodem. Huidig beleid en maatregelen schieten tekort. Het roer moet om.

De overstroming en waterschade (2 miljard) die Limburg in 2021 troffen mogen geen herhaling krijgen.

Nodig is dat er een eind komt aan de te lage beschermingsnormen in Limburg die het gevolg zijn van het beleid van het Provincie- en Waterschapsbestuur. Waardoor Limburg qua beschermingsniveau ver achterloopt bij de rest van Nederland.

Die achterstand moet direct opgeheven. Daarom: dao moot NOE get gebäöre!

Er zijn nu maatregelen nodig en mogelijk voor een betere bescherming bij volgende extreme weersituaties. Tegen de gevolgen en het voorkomen of inperken van schade kan veel meer worden gedaan dan nu gebeurt. De AWP heeft de deskundigheid om dat bestuurlijk in te brengen. Daarom moet de AWP in het Waterschaps- en Provinciebestuur van Limburg.

Nico Broekema