Wilco Belgraver Thissen

Ik ben Wilco Belgraver Thissen en heb mij 4 jaar geleden kandidaat gesteld voor het waterschap via de AWP. Ondertussen als lid van deze partij bewust geworden van hoe verdeeld de verschillende water beslissingen liggen. En als burger heb ik gezien wat er zo nu en dan aan vreemde beslissingen door de provincie genomen worden, of juist gebrek aan actie, vaak ten gunste van het grootbedrijf en ten koste van burgers en natuur. Op verscheidene plaatsen zie je dan ook groepen verschijnen die goed onderbouwde alternatieve plannen presenteren, waar beter naar geluisterd moet worden zoals:

  • De Groene Sporenwolf met zijn alternatieve indeling in het landschap waarbij niet alleen de fabriek versterkt werd, maar ook de natuur in plaats van gekapt
  • Wij Schwienswei die strijden voor het versterken van de natuur in plaats van met een vakantiepark een smalle ecologische corridor riskeren en hun best doen ook de gemeentelijke economische belangen mee te nemen.

Daarom steun ik ook volledige de keuze van de AWP om te verbreden naar de provincie om zo een integraal (water)beheer voor te staan en te werken aan een deskundig, eerlijk en daadkrachtig bestuur met een langetermijnvisie.

Ik ben aan de TU Eindhoven afgestudeerd op embedded software. Niet direct een aan provinciale politiek gerelateerde opleiding, maar wel een die focust op systeemdenken aangezien software de lijm is die alles aan elkaar koppelt. Juist dit systeem denken is iets wat ook belangrijk is op het moment dat je plannen over complexe systemen moet beoordelen. Ook heb ik hier geleerd kansen objectief te beoordelen en niet met het vaak incorrecte natuurlijke onderbuikgevoel van mensen (maar onderbuikgevoelens moeten ook zeker niet genegeerd worden). Ook iets wat zeer belangrijk is aangezien er geen perfecte oplossingen zijn en je toch moet weten of 1 op 100 of 10000 goed genoeg is. Iets wat bij de provincie toch zo hier en daar fout lijkt te gaan met dat er te veel bebouwde kom ingedeeld staat als dat het overstromingsrisico daar 1 op de 25 jaar mag zijn.

Na een aantal jaren als programmeur gewerkt te hebben ben ik doorgegroeid tot teamleider van een zeer internationaal gezelschap software ingenieurs. In deze rol heb ik veel te maken gehad met belangen en behoeftes boven water krijgen en zo besluiten wat op de agenda moet komen en wat de mogelijke financiële implicaties zijn. Allemaal aspecten die ook voor projecten van het waterschap van toepassing zijn.
Ondertussen ben ik terug bij mijn 1e werkgever na afstuderen omdat die interessante uitdagingen biedt en als groot familiebedrijf tenminste met een langetermijnvisie werkt. Officieel ben ik embedded softwareontwikkelaar maar in de praktijk ook veel bezig met kwaliteit en organisatie er omheen. Wat tegenwoordig relevant is is dat mijn werkgever gespecialiseerd is in automatisering in en rond melkveehouderijen en die dus ook een visie op de stikstofproblematiek heeft: “niet reduceren, maar innoveren!” Deze instelling past ook goed bij mij in dat we problemen slim en met een langetermijnvisie aan moeten pakken. Ik zit zelf niet in de tak van het bedrijf die met mestverwerking bezig is maar aan de melk kant.

Vanuit deze achtergrond wil ik graag aan de slag om extra deskundigheid toe te voegen aan het team van AWP Limburg in provincie en waterschap.