Wilma Dingelstad

Wilma Dingelstad, 63 jaar, geboren en getogen in Echt. Van jongs af aan bevlogen natuurliefhebster. Nu voorvechtster behoud en uitbreiding biodiversiteit, boombehoud, natuurbescherming, natuurbehoud, waterkwaliteit, schone en natuurlijke beken en rivieren en dus drinkwater. Voor schone energie maar niet ten koste van het landschap. Klimaatverbetering in de bebouwde kom.
Leid de Natuurwerkgroep Pepijnsland te Echt en voert hiervoor monitoring uit voor zowel gemeentes, als natuurorganisaties onder de vlag van Ravon, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ik ben met name actief daar waar Limburg op zijn smalst is.