Anita Slaats-Damen

 

Ik ben bestuurslid namens de AWP bij waterschap Aa en Maas. Begonnen als belangstellende bij de partij in oprichting, kreeg ik al gauw de taak van secretaris toegeschoven. Dankzij commissievergaderingen raakte ik steeds nauwer betrokken bij het waterschapswerk.

Water heeft van jongs af aan een plaats in mijn leven gehad. Van kinds af aan namen mijn ouders ons mee de natuur in. Zwemmen, wandelen, fietstochten makend, verkenden wij de wijde omgeving. Met mijn eigen gezin ben ik vaak juist op het water te vinden, varend door Zeeuwse wateren.

Ik ben geboren in Waalwijk, opgegroeid in Rosmalen en heb gestudeerd en gewerkt in Oss. Inmiddels woon ik al lange tijd in Lieshout, in zuidoost Brabant.

Voor studie heb ik gekozen voor biochemie met de wens om te werken aan schoner gezonder water. Sinds 2012 ben ik vaak in het veld en aan het water te vinden voor inventarisatie van planten en waterdieren en begeleid ik wandelingen als natuurgids.

Het doet me goed dat ons team uitgebreid is met twee nieuwe dames. Het aandeel van vrouwen in de waterschapswereld is nog steeds klein. Ik vind het echter reuze interessant en denk dat meer evenwicht in het aandeel van vrouwen en mannen tot betere keuzes zal leiden.211111111111

Ik wil me graag voor u inzetten voor een gezond watersysteem en daarbij de belangen van alle inwoners meewegen.