Floris Boele

Water hebben we nodig, een goed beheer is noodzakelijk voor iedereen en voor de natuur. Aangezien wij in het stroomgebied van de Dommel wonen is het waterbeheer hiervan een belangrijk aspect. Ik lever hieraan graag mijn bijdrage via de AWP. Bij de AWP doen we ons best een bijdrage te leveren aan schoon en gezond water voor nu en in de toekomst.

Stem op AWP op 15 maart, het mag ook op mij.

Tekst