Provincie Noord-Brabant wil anders omgaan met water

Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022 – 2027

Het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) is de opvolger van het Provinciaal Milieu en Waterplan. Doel van dit nieuwe RWP is: een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem. Deze opgaven zijn ook van belang voor vrijwel alle andere provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, en de energietransitie.

De AWP komt op voor water en klimaat. Want wie water zegt, zegt klimaat. Het is belangrijk dat oppervlaktewater, hemelwater en grondwater integraal worden beheerd. Grondwater is de belangrijkste bron voor drinkwater in Brabant, Daarvoor moet het hemelwater de tijd krijgen om in de bodem  weg te zakken, anders ontstaat er verdroging met sterfte van bomen tot gevolg. En op termijn ook problemen in de drinkwatervoorziening.

Klik hier: Gezond water in een gezonde wereld

In Brabant hebben we een bijzondere band met water (bron: film RWP)

Samenwerking 

De provincie heeft de koers voor de komende jaren niet alleen bepaald. In dialoogsessies hebben vele partners en belanghebbenden actief meegedacht. Naast de Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), de Vereniging Industriewater, drinkwaterbedrijven, de Brabantse Milieu Federatie, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en verschillende onderwijsinstellingen, waren ook een groot aantal gemeenten aangesloten.

 

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste mensen

 

Rini Hermus, AWP-kandidaat voor Noord-Brabant

 

Doe mee met de AWP!  Klik hier voor meer informatie!  Of wil je meteen lid worden?

 Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen en provinciale verkiezingen. De AWP is vast van plan om de thema’s water, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid prominent op de agenda te zetten. Doe jij met ons mee?

Dutch Embassy of Water wil hemelwater hergebruiken

Nieuws “Waarom spoelen we die nieuwe wc’s met drinkwater door?” 2 juni 2022 – Karla Niggebrugge en Anouk van der Poll van de Embassy...