Wat doet de provincie Zuid-Holland?

AWP wil meer vaart maken

22 dec 2022 – Op 15 maart heffen we wederom het rode potlood voor de democratie. Oftewel: we mogen weer naar de stembus, dit keer om te stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen.

Hoewel veel landelijke politici de aandacht opeisen, neemt dat niet weg dat de Provinciale Staten een belangrijke spil zijn in het democratische proces tussen Rijk en gemeenten. Want het nationale beleid kan alleen uitgevoerd worden als het in de provincies ook wordt gesteund.

De belangrijkste taken van de provincie zijn ruimtelijke ordening, infrastructuur en klimaat. In dit korte filmpje krijg je een goede eerste indruk van wat een provincie allemaal doet.

Water, klimaat en natuur

De AWP wil een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruitgaat. De AWP kiest voor een een gezonde en groene economie, waar iedereen meedoet. En voor een ambitieus maar wel haalbaar klimaat- en energiebeleid. Het gaat tenslotte om onze woon- en leefomgeving, voor onszelf en ook voor onze kinderen.

En er komen steeds meer mensen bij in Zuid-Holland. Zo moeten er tot 2030 maar liefst 235.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Zuid-Holland. Vanuit het Rijk wordt aangedrongen om veenweidegebieden te vernatten om zo bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan.

De AWP vindt dat er wel erg weinig natuur is in de provincie Zuid-Holland. Bovendien staat ons landschap met al zijn water, bomen, planten- en diersoorten, onder druk. Niet alleen door de klimaatverandering. Ook omdat we teveel stikstof uitstoten. Zo moeten de provincies in 2023 met een plan komen om de problemen met stikstof op te lossen.

De AWP wil inzetten op een landbouwtransitie, gericht is op natuurlijke kringlopen. De provincie Zuid-Holland moet helpen om een nieuwe toekomst mogelijk te maken voor de boeren die ook boer willen blijven. De einddatum van 2030 vindt de AWP een goede overgangsperiode om de omslag te maken.

Energie

Zuid-Holland is grootverbruiker van energie. Niet alleen omdat in onze provincie de meeste mensen wonen, maar ook door de aanwezige industrie en glastuinbouw. De AWP wil de energietransitie fors versnellen. We moeten wel! Naast zon en wind wil de AWP de warmtewinning uit water (aquathermie) bevorderen. En nu al voorsorteren op een toekomst met groene waterstof!

 

Waterpartij AWP mikt ook in zes provincies op bestuurszetels: 'Het is een enorme uitdaging' 

Nieuws   ‘AWP mikt op twee zetels in elke provincie waar we meedoen’ Dit artikel verscheen eerder in H2O Hans Middendorp 13 maart 2023 R...

AWP voor water, klimaat en natuur in Zuid-Holland

Nieuws   De AWP doet al sinds 2007 mee aan de waterschapsverkiezingen, maar in 2023 doet de AWP ook mee aan de provinciale verkiezingen. Bovenaan de ki...

Vier waterschapen gaan naar de provincie Zuid-Holland

Nieuws   AWP voor water, klimaat en natuur 15 februari 2023 – Vandaag presenteert de AWP aan de Nederlandse pers, haar plannen om mee te gaan doe...

Politieke keuzes in Zuid-Holland - wat vindt de AWP?

Nieuws   Antwoorden kieswijzer ‘MijnStem’ op actuele politieke vragen 29 jan 2023 – Binnenkort komt de kieswijzer ‘MijnStemR...

AWP start petitie tegen giflozingen GenX en PFAS

Nieuws Provincie Zuid-Holland: stop lozing GenX en PFAS 10 januari 2023 – De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PF...

AWP wil dat provincie Zuid-Holland meer doet tegen klimaatverandering

Nieuws   Provinciebestuur moet klimaattransitie versnellen en maatregelen nemen om klimaatschade te voorkomen 21 december 2022 – Klimaatveranderi...