AWP Aa en Maas

Carla Obbens

Water

Klimaat

Natuur.

Dat zijn de speerpunten waar de AWP Water Klimaat Natuur voor staat en waar ik mijzelf volledig bij aansluit en voor in wil zetten.

De kwaliteit van de communicatie van het Waterschap Aa en Maas naar de burgers toe heeft daarnaast ook sterk mijn aandacht.