AWP Aa en Maas

AB-vergadering van 6 juli 2018

 • Voorjaarsnota
 • Lange termijn kostenontwikkeling
 • Kostentoedelingsverordening 2019
 • Subsidieverordening 2019
 • Zaakgericht Werken en aanschaf Zaaksysteem
 • Het Waterschapshuis (HWH)
 • Deelname NVWA project Gebiedsgericht Handhaven
 • Ontwerp projectplan Integrale aanpak Hertogswetering – Roode wetering
 • Krediet Infrastructuur op orde onderdeel Digitale Transformatie
 • Draagkrachtstudie en toestand grondwater
 • Gaswinning Waalwijk-Noord

 

 

Deltacongres Maastricht

Nieuws 2021-11-11 Deltacongres ...

Waterbericht van Anita, januari 2022

Nieuws 2022-01 Waterbericht van Anita, januari 2022   –          Waar is het waterschap zoal mee bezig geweest het afgelopen jaar –...

AB-vergadering van 17 december 2021

Nieuws 2021-12-17 schema AB-besluiten Realisatie natuurdoelen Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas Regionale energiestrategie Energie, Klimaat ...

Dankwoord Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen

Nieuws Albert van de Koolwijk en Arie van Beelen Beiden hebben zich dit jaar afscheid genomen van de Algemene Waterschapspartij. Albert is vanaf 2014 actief ...

Waterbeheerplan 2022-2027

Nieuws Waterbeheerplan_in_een_oogopslag Het gehele waterbeheerplan kunt u downloaden vanaf de website van waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/ove...

AB-vergadering van 19 november 2021

Nieuws 2021-11-19 schema AB-besluiten en commissieadviezen Waterbeheerplan voor 2022-2027 Programmabegroting waterschap Aa en Maas voor 2022 Samenwerkingsov...