AWP Aa en Maas

Ons drinkwater 2040
Bestuurdersbijeenkomst bij Brabantwater, 6 oktober 2023

Brabant Water zorgt voor drinkwater en water voor bedrijven in Brabant en een klein stukje Zeeland. Het water wordt opgepompt uit diepe grondwaterbronnen. De
6 oktober kwamen bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincie bijeen, samen met deskundigen van een aantal drinkwaterbedrijven. Het ging deze dag over de veranderende wereld van het (drink)water en de manier waarop Brabant Water daar innovatief op inspeelt. Met onder andere aandacht voor de impact van klimaatverandering, waterverdeling in tijden van schaarste en het belang van waterbesparing.
Directeuren van waterbedrijven spraken bezorgdheid over betrouwbaarheid van ons drinkwater door toenemende watervraag. De Maas wordt viezer en waterstand daalt. Brak water rukt op. Meer begroeiing is nodig om de watertemperatuur in bebouwd gebied onder de 25° Celsius te houden in de zomer.
3% van het regenwater in Nederland wordt gebruikt voor productie van drinkwater.
Onderzoeken naar ontzilting van zout water en naar gebruik van grijs water (afvalwater uit gootstenen, douches en wasmachines). We kunnen van al het water drinkwater maken, maar het kost veel energie en er zijn chemicaliën voor nodig.
60% van de bevolking van Vlaanderen drinkt water uit de Maas. Gebruikt men meer dan een bepaalde hoeveelheid water dan moet men in België een hogere prijs betalen voor drinkwater. Het is hier verplicht om bij nieuwbouw een put aan te leggen voor opvang van regenwater en om dit te gebruiken.
Geslaagde bestuurdersbijeenkomst ‘Ons Drinkwater 2040’ | Brabant Water | bewust. natuurlijk.

streekpanel Boven Aa 27 oktober 2023

Nieuws 2023-10-27 Streekpanel Boven Aa Waterschap Aa en Maas, Streekpanel Boven Aa 27 oktober 2023 Districten waterschap Aa en Maas hoogteka...

Waterbericht van Anita

Nieuws Waterbericht van Anita, maart 2023 Met selectie waterfoto’s van het afgelopen jaar – AWP voor water, klimaat en natuur – Bescherming...

AB besluiten 17 februari 2023

Nieuws DRUK OP LINK: 2023-02-17 schema AB-besluiten februari 2023 ...

AB besluiten 16 december 2022

Nieuws DRUK OP LINK: 2022-12-16 schema AB-besluiten ...

regionale commissie benden aa

Nieuws DRUK OP LINK: 2023-02-03 Regionale Commissie Beneden Aa ...

awp film van lijsttrekker Henk Siroen

Nieuws AWP(1) Druk op de link om de film te kunnen zien. ...