AWP Amstel Gooi Vecht

De Algemene Waterpartij (AWP) roept op de kosten van zuiveringsheffing te koppelen aan het verbruik. Grootverbruikers gaan dan naar rato meer betalen, mensen die zuinig zijn met water juist minder.

“Drinkwater is nu gewoon te goedkoop om zuinig mee te doen”, zo stelt de AWP. Terwijl wel steeds duidelijker wordt dat water voor consumptie schaars wordt. Zo kwamen onlangs de drinkwaterbedrijven in Limburg, Brabant, Zuid-Holland en Zeeland met de mededeling dat er in de toekomst een tekort aan drinkwater  dreigt. De AWP zegt te willen bevorderen dat bewoners en ondernemers zuiniger gaan doen met drinkwater.

De fractie pleit voor het invoeren van een zogenaamd ‘waterspoor’, waarbij burgers en bedrijven de zuiveringsheffing van het waterschap betalen op basis van hun eigen drinkwaterverbruik. “En dan ook geen korting voor grootverbruikers, zoals nu nog het geval is”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP in Delfland (ZH). “Voor huishoudens met een gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er in principe niets, maar waterverspillers passen nu misschien toch hun gedrag aan.”

Hij legt zijn voorstel uit met een rekenvoorbeeld. Het gaat dus niet om de kosten die worden betaald aan de drinkwaterleverancier, in Schiedam Evides, maar om de zuiveringsheffing van Delfland. “Een huishouden van twee-of-meer personen betaalt nu al een vaste heffing van ca. 270 euro zuiveringsheffing in Delfland. Een huishouden verbruikt 120-140 kuub per jaar. Stel voor dit rekenvoorbeeld het gemiddelde verbruik op 135 kuub. De toeslag op het drinkwaterverbruik is dan 270 / 135 = 2 euro per kuub, boven op de normale drinkwaterprijs van ca. 1 euro per kuub. Een huishouden dat per jaar 20 kuub meer verbruikt dan gemiddeld (dus 155 kuub), betaalt dus 20 x 2 = 40 euro extra aan zuiveringsheffing. En omgekeerd, een huishouden dat 20 kuub minder verbruikt (dus 115 kuub), betaalt 40 euro minder.”

De AWP vindt dit ook eerlijker voor kleine huishoudens, die nu evenveel zuiveringsheffing moeten betalen als grote huishoudens. “Maar het allerbelangrijkste is dat het zo ‘lonend’ wordt om zuiniger om te gaan met leidingwater. Door bijvoorbeeld de tuin te sproeien vanuit een regenton, of door korter te douchen.”

Van 0 naar 2 zetels: voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen

Nieuws Op woensdag 15 maart 2023 mocht u stemmen voor de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel,...

De Lijsttrekker stelt zich voor

Nieuws Johan Nix is de lijsttrekker voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de AWP voor Water, Klimaat en...

Kandidaten en lijstnummer AWP waterschapsverkiezingen AGV

Nieuws Op vrijdag 3 februari zijn de kandidaten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen officieel ...

Overstroming in Amsterdam door klimaatverandering niet volledig uit te sluiten

Nieuws Bewustzijn laag, urgentie neemt toe door klimaatverandering 19 jan. 2022 – Klimaatverandering en de extra verstedelijking zorgen ervoor dat de ...

Enthousiaste mensen voor nieuwe AWP-afdeling bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuws Samen voor water en klimaat – doe jij met ons mee? Op 22 november 2021 is er een tweede digitale AWP Kennismakings-bijeenkomst voor waterschap ...

Digitale informatiebijeenkomst AWP in waterschap Amstel Gooi Vecht

Nieuws Samen voor Water en Klimaat 26 sept. 2021 – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht omvat een gebied van 700 vierkante km en 1,3 miljoen inwoners. Met ...